Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

WAVE Konsultatīvās padomes ikgadējā sanāksmē Vīnē

Šā gada 10. un 11. maijā kopā 45 citu valstu pārstāvēm Sieviešu sadarbības tīkla padomniece un pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē Dr. phys. Inta Poudžiunas piedalījās lielākajā Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību Konsultatīvās padomes sanāksmē.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri