Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Vienojamies par bezmaksas higiēnas preču pieejamības nodrošināšanu

 Latvijas Republikas Saeima komisijas sēdē vienojamies par bezmaksas higiēnas preču pieejamības nodrošināšanu un praktiskiem risinājumiem.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā apsprieda nozīmīgu tēmu - bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs.Mūsu tīkls aktīvi iesaistās, jo esam šīs iniciatīvas iesniedzēji, un tas ir būtisks jautājums meiteņu un sieviešu labbūtībai Latvijā.
Diskusijā tika apspriesti vairāk nekā 12 302 parakstus savākušās iniciatīvas aspekti. Uzklausot ministriju pārstāvjus, tika skaidrots šīs idejas praktiskais ieviešanas plāns un finansiālās iespējas.
  • Izglītības un zinātnes ministrija informēja, ka šobrīd 668 izglītības iestādēs jau ir pieejams atbalsts meitenēm vecumā no 11 līdz 19 gadiem. Aptauja atklāja, ka 63,9% izglītības iestāžu šobrīd nenodrošina audzēknes ar šādām precēm. Ministrija uzņēmās grozīt MK Noteikumus Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, lai nodrošinātu higiēnas preču pieejamību pēc pieprasījuma esošo iepirkumu ietvaros.
  •  Labklājības ministrija uzņēmās koordinēt darbu ar IZM, VM, Latvijas Pašvaldību savienību, SST un Latvijas Hemofilijas biedrību, lai apkopotu un precizētu viedokļus, sagatavot jaunās politikas iniciatīvu ar budžeta pieprasījumu uz 2025. gadu gan izglītības iestādēm, gan meitenēm un sievietēm krīzes situācijās.
  •  Finanšu ministrija norādīja, ka prioritāte ir mērķētam atbalstam un gaida iesniegumu 2025. gada prioritārajiem budžeta pasākumiem.
Mūsu tīkls ir lepns par sadarbību šajā iniciatīvā, jo mēs ticam, ka katras sievietes un meitenes veselība un labklājība ir svarīga. Mēs ceram, ka šis solis palīdzēs izlīdzināt dzimumā balstītu nevienlīdzību un veicinās izglītības procesu. 
Sieviešu sadarbības tīkls strādās pie pilotprojekta sadarbībā ar LPS un ražotājiem, lai precizētu nepieciešamo pieprasījumu un plānojamo budžeta apjomu.
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri