Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Video

Latvijas un Dienvidvalstu partnerības potenciāls | Diskusija


Lai pārrunātu Latvijas prioritātes sadarbībai ar ES Dienvidu kaimiņvalstīm, Latvijas gatavību strādāt šajā reģionā un pieejamos resursus, kā arī saprastu, kāda rīcība Latvijā būtu nepieciešama, 30.martā no plkst. 17.00 – 18.30 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notiks diskusija. Diskusijas dalībnieki: · Hosams Abu Meri, Ministru prezidenta padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos; Libānas Republikas Goda konsuls Latvijā, Arābu kultūras centra vadītājs; ārsts un politiķis; · Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents; Biznesa augstskolas "Turība" Attīstības padomes priekšsēdētājs; · Prof. Jānis Priede, Latvijas universitātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs; · Sintija Broka, Latvijas ārpolitikas institūta pētniece; Rīgas Stradiņa universitātes vieslektore; · Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja; Annas Lindes fonda Latvijas tīkla koordinatore Diskusiju vadīs žurnālists Ansis Bogustovs. Darba valoda – latviešu valoda.

Lēmumu pieņēmējiem jāsaprot, ka krūts vēzis var skart ikvienu!


Kalvis Pastars, mikroķirurģijas centra vadītājs. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Mamogrāfija ik divus gadus


Krista Arcimoviča, rezidente vispārējā ķirurģijā. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Laimīga sieviete - laimīgas ģimenes pamats!


Kalvis Pastars, mikroķirurģijas centra vadītājs. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Krūts rekonstrukcija - sievietes izvēle!


Krūts vēža pacientes Kitijas Janeles video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Nepieciešams komandas darbs!


Krista Arcimoviča, rezidente vispārējā ķirurģijā. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Vadlīnijās balstītas operācijas


Kalvis Pastars, mikroķirurģijas centra vadītājs. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Mikroķirurģijas centrs uzdāvināja man laimi


Krūts vēža pacientes Kitijas Janeles video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Diskriminācija pēc mantiskā stāvokļa - nepieļaujama!


Krista Arcimoviča, rezidente vispārējā ķirurģijā. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Valsts samaksa nesedz operāciju izmaksas


Kalvis Pastars, Mikroķirurģijas centra vadītājs. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Tagad man ir cita dzīve!


Krūts vēža pacientes Kitijas Janeles video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

858 tūkstoši krūts rekonstrukcijām!


Latvijas sieviešu volontieru biedrības “Vita” vadītājas Irīnas Janumas video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Kas vajadzīgs krūts vēža pacientēm Latvijā?


Krista Arcimoviča, rezidente vispārējā ķirurģijā. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Stiprām sievietēm vajadzīga palīdzība!


Kalvis Pastars, Mikroķirurģijas centra vadītājs. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Atgriezties darbā, ģimenē, dzīvē!


Krūts vēža pacientes Kitijas Janeles video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Jāatjauno krūts rekonstrukcijas programma!


Latvijas sieviešu volontieru biedrības “Vita” vadītājas Irīnas Janumas video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Krūts vēzis sievietei Latvijā ir tas pats, kas sievietei Eiropā


Rezidentes krūts slimību ķirurģiskajā ārstēšanā Kristas Arcimovičas video. Kampaņa par valsts finansētu krūts rekonstrukciju ANO Konvencijas pret jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu ieviešanai.

Eiropas Gada sieviete 2020 fināliste Malda Avramenko stāsta par savu darbu un saņem atzinību


Muzikāls priekšnesums - Roksana un Rino Rudeviči


Beta un Roksana Rudeviča Ornellas Rudevičas mākslas studijā


Beta un Roksana Rudeviča Romu vēstures muzejā


Beta un Roksana Rudeviča par to, kas ir romi


Beta un Rino Rudevičs par romu mūziku


Beta un Roksana Rudeviča atbild uz skatītāju jautājumiem


Atskats uz iepazīšanos ar Latvijas romu kultūru “Mellenes un romances”


Eiropas mājas Sarunu istabā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā Atzīmējot Starptautisko iecietības dienu, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvaros rīko pasākumu “Mellenes un romances”, lai labāk iepazīstinātu ar Latvijas romu kultūru. Romi dzīvo Latvijas teritorijā no 16. gadsimta, bet sabiedrības vairākums par viņiem zina ļoti maz. Vēsturiski izveidojušies stereotipi un sociālā distancēšanās parasti ierobežo sabiedrības vēlmi tuvāk iepazīt romu kultūru, vēsturi un dzīvi. Tāpēc ir svarīgi veikt pasākumus, kas mazinātu sociālo plaisu un spriedzi starp romiem un pārējo sabiedrību, veicinātu Latvijas sabiedrības iecietību, cieņu un atvērtību. Pasākumā skatījāmies režisores Astras Zoldneres īsfilmu “Melleņu gari”, ar to mūs iepazīstināja producents Kaspars Braķis, kopā ar romiem diskutējām ar kultūras mantojuma, izglītības, jaunatnes un sociālā darba speciālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par romu kultūras attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu, degustējām romu tradicionālo ēdienu, ko sarūpēja Jelgavas romu aktīvistes - Dana Didžus un Ināra Kozlovska, kā arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Ievas Tihovskas vadībā un kopā ar romu tradicionālās mūzikas ansambli „Ame Roma” sadziedājāmies.

Ame Roma piektā romance


Ame Roma ceturtā romance


Ame Roma trešā romance


Ame Roma otrā romance


Ame Roma pirmā romance


Vija Korenovska, romu mediatore Valmierā


Deniss Kretalovs, Kultūras ministrijas pārstāvis, nacionālais romu kontaktpunkta eksperts


Ieva Tihovska, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece


Ramona Liepiņa, Radošā apvienība jauniešiem "Trepes", "Patvērums "Drošā māja""


Kaspars Braķis, īsfilmas “Melleņu gari” producents


Anita Kleinberga, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktora p.i.


Daina Sproģe, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore


Sievešu sadarbības tīkla prezentācija Slovākijā


Sieviešu sadarbības tīkla pieredze darbā ar romu sievietēm pēc Eiropas Dzimumu līdztiesības alianses rekomendācijas tika prezentēta kā viena no divām labajām praksēm Slovākijas Karpatu fonds, kas uzsāk atbalstu romu programmām no līdzekļiem, kas piešķirti ar Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta atbalstu. Tiešsaistes konferencē šā gada 4. aprīlī piedalījās SST valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte un romu mentore Malda Avramenko, kuras kopīgi prezentēja darbu ar romu kopienu Ventspilī un pasākumus un projektus, ko romu sieviešu atbalstam īsteno mūsu tīkls. Prezentācijas video: 3:37:36 min.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri