Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Tikšanās Veselības ministrijā par krūts vēža skrīninga jautājumiem.

Mēs esam apņēmušies stiprināt sieviešu veselību un sniegt nepieciešamo atbalstu sievietēm, kas saskaras ar krūts vēzi. Kopā ar mūsu sadarbības partneriem un veselības ministriju, mēs cenšamies nodrošināt augstas kvalitātes aprūpi, informāciju un atbalstu sievietēm visā valstī.

Sieviešu sadarbības tīkls -  kopā ar sieviešu organizācijām, mediķiem un medicīnas administratoriem, esam lepni paziņot par krūts rekonstrukcijas programmas pirmā gada novērtējumu kopā ar veselības ministriju. Šī ir nozīmīga misija mūsu darbā, kurā cenšamies nodrošināt labāku un pilnīgāku aprūpi sievietēm, kuras cīnās ar krūts vēzi.

Rekonstrukcijas programma ir izveidota, lai sniegtu iespēju sievietēm atjaunot un atgūt savu dzīves kvalitāti pēc krūts vēža ārstēšanas. Šajā pirmajā gadā mēs esam izvērtējuši programmas ietekmi, efektivitāti un sniegto atbalstu pacientēm. Šī analīze palīdzēs mums labāk saprast programmas stiprās un vājās puses un veicināt tās pilnveidošanu nākotnē.

Turklāt kopā ar veselības ministriju mēs pārrunājam arī krūts vēža skrīninga jautājumus. Skrīninga programma ir būtiska, lai agrīnā stadijā atklātu slimību un nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanu.

Mūsu sadarbība ar mediķiem un medicīnas administratoriem ļauj mums analizēt esošās skrīninga programmas efektivitāti un iespējas to uzlabot.

Mēs esam apņēmušies stiprināt sieviešu veselību un sniegt nepieciešamo atbalstu sievietēm, kas saskaras ar krūts vēzi. Kopā ar mūsu sadarbības partneriem un veselības ministriju, mēs cenšamies nodrošināt augstas kvalitātes aprūpi, informāciju un atbalstu sievietēm visā valstī.

Tikšanās Veselības ministrijā par krūts vēža skrīninga jautājumiem

Krūts veselības darba grupas sanāksme 2023. gada 6. aprīlī, lai rūpīgi izskatītu šos svarīgos jautājumus.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri