Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Tikšanās ar labklājības ministru Uldi Auguli

Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja dodas uz tikšanos ar labklājības ministru Uldi Auguli par 2024.gada budžeta prioritātēm.

Zane Skujiņa-Rubene un Mairita Lūse uzdeva jautājumus par kolektīvā iesnieguma virzību, saņemot atbildi, ka tiek plānots daļējs atbalsts. 
Zane Skujiņa-Rubene, nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas priekšsēdētāja, informēja ministru, ka IZM ir informējusi, par to, ka strādā pie MK noteikumu grozījumiem, lai ieviestu iniciatīvu. 
Mairita Lūse, Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja biedre, arī īpaši aktualizēja jautājumu par iespēju savienot bērna kopšanas laiku ar darbu. 
Papildus tam, Sieviešu sadarbības tīkls rosināja ministru papildināt prioritāšu sarakstu ar vardarbības pret sievieti novēršanas pasākumiem - to skaitā - atbilstošu krīžu centra darba apmaksu un vienādus pieejamus pakalpojumus, piemēram, atbalsta grupas kā Rīgā.
Komisijas priekšsēdētājs un visi klātesošie atbalstīja mūsu priekšlikumu
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri