Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Tiekamies 2.jūlijā: Sarunu festivāls LAMPA - pasākums "Mellenes un romances"

Pasākuma norises laiks: 2. jūlijs, plkst. 11:00 – 12:30
Vieta: Reģionu skatuve (atradīsies Cēsu pils parkā)

Sieviešu sadarbības tīkla rīkota pasākuma ietvaros kopā ar romu kopienas un sieviešu NVO pārstāvēm varēs kopā baudīt romu mūziku, uzdziedāt, kā arī izstāstīt savu pieredzi ar romu kultūru, uzrakstīt pastkarti draugam un piedalīties videofilmiņu par romiem veidošanā, palīdzot lauzt stereotipus, kā arī veicināt integrācijas procesu norisi Latvijā.

Pasākuma mērķis: Mazināt aizspriedumus pret romiem un veicināt izpratni par romiem Latvijā, iepazīstināt ar romu mediatoru darbu pašvaldībās.

"Līdz šim festivāla ietveros mēs neesam redzējušas publikā romu sievietes un bērnus, tāpēc ar šo pasākumu ne tikai gribam parādīt romu mediatoru darbu un dot iespēju satikties ar NVO aktīvistiem, bet arī nodrošināt romu aktīvistu un viņu bērnu klātbūtni festivāla norisē un aktivitātēs, tādējādi atverot jaunas iespējas un dodot īpašus iespaidus," uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja.

Pasākumā piedalīsies pirmā romu sieviešu nevalstiskā organizācija Latvijā "Sāre Khetene", kura ar Sieviešu sadarbības tīkla atbalstu reģistrēta un darbību uzsākusi šogad. 

Līdz šim Sieviešu sadarbības tīkls ir piedalījies daudzos Saruna festivāla LAMPA pasākumos - gan pašos festivālos ar pasākumiem bērniem par dzimumu līdztiesības jautājumiem, gan popularizējot festivāla zināšanu izplatīšanas pasākumus.

Kopš 2017. gada tīkls ir Kultūras ministrijas partneris romu kopienas jautājumos, it īpaši romu sieviešu kapacitātes celšanā un sasaistē ar NVO.

Sadarbības partneri dalībai pasākumā: Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, pašvaldības, kurās
darbojas romu mediatores - Rīga, Jelgava, Balvi (Viļaka), Ventspils, Valmiera (Rūjiena).

Bezmaksas dalību Reģionu skatuvē mums nodrošinās Britu Padome Latvijā.

#festivalslampa #ReģionuSkatuve

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri