Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Stratēģijas izstrāde Annas Lindes fonda Latvijas tīklam kopā ar Ineti Ielīti

23. februārī kopā ar Annas Lindes tīkla un Sieviešu sadarbības tīkla organizācijām veltījām laiku nozīmīgai darbībai - stratēģijas izstrādei Annas Lindes fonda Latvijas tīklam kopā ar Ineti Ielīti.

Šis bija īpašs brīdis, kad mēs kopā nācām pie viena galda, lai pārdomātu un plānotu mūsu nākotnes virzienus, stiprinot mūsu tīkla ietekmi un pievienoto vērtību sabiedrībā. Inetas Ielītes ekspertīze un vadība šajā procesā bija neatsverama, palīdzot mums skatīties uz lielāku attēlu un definēt mūsu mērķus un stratēģijas nākamajiem gadiem.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri