Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

SST vēstule par sadarbību ar Saeimu ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas ieteikumu ieviešanai

Šā gada 15.martā Sieviešu sadarbības tīkls sagatavoja un nosūtīja vēstuli, kas adresēta Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam Andrim Skridem, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam Artusam Kaimiņam, Saeimas priekšsēdētājas biedrei, Latvijas delegācijas vadītājai ANO Sieviešu diskriminācijas novēršanas komitejā  Inesei Lībiņai-Egnerei, Labklājības ministram Gatim Eglītim.

Cienījamie Saeimas komisiju priekšsēdētāji!

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (turpmāk - Sieviešu sadarbības tīkls) izsaka pateicību par ilggadīgu sadarbību ar Saeimu un Jūsu vadītajām komisijām un lūdz rast iespēju atbalstīt jaunu iniciatīvu, kas ir būtiska COVID-19 pandēmijas apstākļos, kad sievietes Latvijā un pasaulē visvairāk cietušas no pandēmijas sekām. Lai mazinātu šīs sekas, kā arī veicinātu ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas (turpmāk – Komiteja) noslēguma secinājumu ieviešanu – mēs aicinām rīkot konferenci Saeimā par aktuālajiem sieviešu tiesību jautājumiem, kas ir Saeimas un sieviešu nevalstisko organizāciju dienaskārtībā.

Komiteja savos secinājumos ir norādījusi uz likumdevēja varas izšķirošo lomu Konvencijas pilnīgas īstenošanas nodrošināšanā, kā arī aicina veikt nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu šos noslēguma secinājumus. Komitejas ieteikumos ir gan likumdošanas jautājumi, piemēram, attiecībā uz vardarbību, gan starptautisku konvenciju vai protokolu ratificēšanas jautājumi, citi, kas aptver dažādas nozares. Publisks, regulārs konstruktīvs dialogs būtu nozīmīgs solis, lai veicinātu dažādu pušu, tai skaitā arī valsts pārvaldes aktīvāku iesaisti sieviešu problēmu risināšanā.

Sadarbība un šāds ikgadējs pasākums būtu labā prakse, kas palīdzētu ieviest vairākus ieteikumus un labāk informēt sabiedrību par jau padarīto.

Pēdējos divos gados Sieviešu sadarbības tīklam un tā biedriem ir vairākas pozitīvas pieredzes sadarbībā ar Saeimu, kas palīdz ieviest Komitejas ieteikumus – sadarbība ar Sociālo un darba lietu komisiju pilsoņu iniciatīvas par valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas pēc krūts vēža ieviešanai, darbs Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs A.Čakšas vadītajā darba grupā par vardarbības novēršanu, sadarbība ar Saeimas priekšsēdētājas biedri D.Beitneri-Le Gallu un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāju A. Kaimiņu romu sieviešu atbalsta jautājumos.

Lūdzam rast iespēju izskatīt mūsu priekšlikumu un tikties ar mums par konferences sagatavošanu. Esam gatavas iesniegt programmas projektu diskusijai. No Saeimas gaidītu tādu pašu atbalstu, kāds tas ir citām NVO šādos pasākumos, plānotais dalībnieku skaits būtu Sarkanās zāles maksimālā ietilpība, atbilstoši COVD-19 nosacījumiem, dalībnieces – pārstāves no sieviešu organizācijā, romu sievietes, sieviešu ar invaliditāti, valsts pārvaldes pārstāvji, deputāti.

Ar cieņu, Inete Ielīte

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (ST) dibināts 2003. gada 24. septembrī. Latvijas sieviešu organizāciju Sadarbības tīkls veidots, lai nodrošinātu koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai un kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī, un kā biedrība reģistrēts 2008. gada 6. oktobrī. ST darbības virzieni:

1) Ģimenes politika - vīriešu un sieviešu līdzvērtīgu iesaistīšanos bērnu audzināšanā veicināšana;

2) Uzņēmējdarbība un nodarbinātība - sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un sieviešu finansiālās neatkarības veicināšana, vertikālās un horizontālās segregācijas izskaušana darba tirgū;

3) Cilvēktiesības - vardarbības ģimenē un sieviešu un meiteņu tirdzniecības, prostitūcijas izskaušana;

4) Politiskā lēmumu pieņemšana – līdzvērtīga sieviešu pārstāvniecība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos;

5) Izglītība - no dzimumu stereotipiem brīvas izglītības sekmēšana un publiskās mediju telpas veidošana.

Kopš 2003. gada 12. oktobra ST ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Eiropas Sieviešu lobijs ir sabiedriska organizācija, kura veicina sieviešu iespējas, cīnās pret visa veida vardarbību un vardarbību, kura vērsta pret sievietēm, nodrošina sievietēm pilnīgu savu cilvēktiesību īstenošanu, panākot viņu aktīvu iesaisti sabiedrības un politikas procesu ietekmēšanā. ST regulāri pasniedz Dzimumu līdztiesības balvu politiķiem par panākumiem dzimumu līdztiesības veicināšanā Latvijā.

SST darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri