Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīklu WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē pārstāvēs jaunā SST padomniece Inta Poudžiunas

Vairāk zināšanu, vairāk iespēju palīdzēt sievietēm, kuras cietušas no vardarbības - esam kļuvušas par vienu no 150 biedriem Eiropas Sieviešu tīklā pret vardarbību (WAVE Network). 

Sieviešu sadarbības tīkla (SST) valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte norāda, ka "darbība šajā tīklā mūsu organizācijai ļaus nodrošināt lielāku zināšanu pienesumu un iesaisti starptautiskajos projektos SST organizācijām un Vardarbības observatorija biedriem – ekspertiem. Mūsu tuvākie darāmie darbi – informācijas par Latvijas krīžu atbalstu sagatavošana publiskošanai Eiropas tīklā un informācijas sagatavošana par tīklu Latvijas ekspertiem".

WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē (Advisory Board) SST turpmāk pārstāvēs Dr. phys. Inta Poudžiunas, klīniskā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste, supervizore un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, kura tīkla padomnieku komandai pievienojās šā gada aprīlī. I. Poudžiunas bijusi arī mūsu tīkla valdes locekle vairākus terminus pēc kārtas, kā arī Latvijas pārstāve Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijā. Pirmais WAVE klātienes pasākums ar padomnieces dalību būs ikgadējais kongress Vīnē 9.-11. maijā.

Vairāk informācijas par tīklu šeit: https://wave-network.org/

Dr. phys. Inta Poudžiunas

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri