Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkls un Eiropas Sieviešu lobijs sadarbojas ar Ukrainas sieviešu NVO vajadzību apzināšanā

Edīte Kalniņa, Sieviešu sadarbības tīkla un Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle

Mēs aktīvi sekojam līdzi situācijai Ukrainā un esam noraizējušās par sieviešu drošību Ukrainā. Karš vienmēr pasliktina sieviešu un meiteņu situāciju. 

Iepriekš veiktie pētījumi rāda, ka 75% no  Ukrainas sievietēm ir atzinušas, ka savas dzīves laikā ir pieredzējušas vardarbību. Katra trešā Ukrainas sieviete ir piedzīvojusi seksuālu vai fizisku vardarbību. Pandēmijas laikā aina ir pasliktinājusies. Katru gadu no vardarbības mirst vismaz 600 sieviešu Ukrainā. Sievietes piedzīvo seksuālu vardarbību karadarbības zonās. Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) ir jau ziņojis par bruņotiem dalībniekiem, kas robežkontrolēs pakļauj sievietes seksuālai vardarbībai.

Mūsu sadarbības partneres – sieviešu NVO aktīvistes - stāsta, ka galvenokārt tieši sievietes ar bērniem šobrīd ir uzsākušas bēgļu gaitas. Šobrīd ceļā Ukrainas iekšienē – gan uz robežām, gan uz drošākām vietām Ukrainā (no austrumiem uz rietumiem) - ir vairāk nekā 100 000 sieviešu un to skaits pieaug. Īpaši ievainojamā stāvoklī ir sievietes ar invaliditāti. Ukraiņu kolēģes norāda, ka šobrīd visbūtiskākā ir humanitārā palīdzība pārtika, pirmās nepieciešamības preces. 

Mēs aicinām Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas sniegt atbalstu sieviešu tiesību aizstāvības organizācijām. 

Aicinām starptautiskās institūcijas, Latvijas valdību sekot līdzi cilvēktiesību un starptautisko aktu ievērošanai, jo īpaši ANO Drošības padomes rezolūciju 1325 par sievietēm, mieru un drošību. Visās konfliktu novēršanas un miera veidošanas sarunās ir jāņem vērā sieviešu un meiteņu situācija un vajadzības. 

Latvijas valdību aicinām pārliecināties, ka piešķirtais finansējums pilsoniskai sabiedrībai, patiesi nonāk līdz tiesību aizstāvības NVO un Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī humānas palīdzības sniegšana tiek organizēta koordinēti nevis pašplūsmā. Aicinām izmantot vienoto platformu Ukrainas atbalstam un gatavību palīdzēt pieteikt šajā mājas lapā: https://www.ukraine-latvia.com/

Sieviešu sadarbības tīkls strādā roku rokā ar  Eiropas Sieviešu lobiju - esam ciešā saziņā ar Ukrainas sieviešu nevalstiskajām organizācijām, lai apzinātu tieši sieviešu un meiteņu vajadzības šajā situācijā.

Mēs esam domās kopā ar mūsu ukraiņu kolēģēm un visām Ukrainas sievietēm. 

Statistika
 
UNHCR dati

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri