Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkls piedalās ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijas izvērtēšanā

ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijas noslēgumā tika apstiprināti secinājumi “Dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana visām sievietēm un meitenēm saistībā ar klimata pārmaiņām, vides un katastrofu riska mazināšanas politiku un programmām”, kas pirmo reizi ANO sistēmā nostiprina viedokli, ka klimata pārmaiņa nesamērīgi ietekmē sievietes un meitenes. 

Piemēram, sausums un plūdi un citas vides krīzes, un rosina piedāvāt īpašus pasākumus, ko dalībvalstis, ANO aģentūras un pilsoniskā sabiedrība var veikt, lai nodrošinātu sabiedrības noturību, pārmaiņu seku mazināšanu un ilgtspējīgu atveseļošanos.

Nerediģētā versija angļu valodā pieejama šeit: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/CSW66%20Agreed%20Conclusions_Advance%20unedited%20version_25%20March%202022.pdf

Nevalstisko organizāciju dalību dokumenta izstrādes procesā un pašā sesijā šī gada 28. aprīlī izvērtēja NGO CSW/NY (NVO, kas organizē Sieviešu statusa komisijas un sieviešu NVO sadarbību un paralēlos pasākumus) seminārā. Vienu no darba grupām vadīja Inete Ielīte. Īpaša atzinība gan darba grupā, gan pasākuma plenārsēdē tika izteikta Sieviešu statusa komisijas Biroja loceklim Mārim Burbergam, Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju organizācijā trešajam sekretāram, Sieviešu statusa komisijas biroja loceklim.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri