Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkls noslēdz sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju

Biedrība Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls)  informē, ka šā gada februārī noslēgts sadarbības līgums ar Labklājības ministriju (LM).  

Līgums paredz, ka LM 2022.gadā finansēs organizācijas aktivitātes, kas vērstas uz sieviešu tiesību un interešu aizstāvību starptautiskā un nacionālā mērogā.

Atbalstu Sieviešu sadarbības tīkls saņems dalībai ANO Sieviešu statusa komitejas delegācijā un blakus pasākumos, kā arī dalības maksai Eiropas sieviešu organizāciju tīklos.

Nacionālā mērogā atbalsts tiks sniegts Balvas Sievietei līderei ceremonijai, Dzimumu līdztiesības balvai nacionālā līmeņa politiķiem,  datu savākšanai pētījumam par sieviešu organizācijām, kā arī ikgadējās konferences par ANO Sieviešu diskriminācijas komitejas ieteikumiem Latvijai.

”Šis ir mūsu pirmais līgums ar Labklājības ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu nacionālās un starptautiskās politikas veidošanā. Šāds ieguldījums sadarbībā no valsts puses kalpo kā atzinība un novērtējums  mūsu ieguldītajām pūlēm sieviešu interešu aizstāvībā,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja. 

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls) ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri