Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkla ziņas - marts 2022

Cienītie sadarbības partneri, biedri un atbalstītāji! Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu tīkla aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, kā arī iecerēm tuvākajam laikam.

Sieviešu sadarbības tīkls uzņemts Eiropas  Sieviešu tīklā pret vardarbību (Women against Violence Europe)

Eiropas  Sieviešu tīkls pret vardarbību (Women against Violence Europe) apvieno 150 organizācijas, kas veicina sieviešu un bērnu tiesības būt aizsargātiem no vardarbības, piedaloties pētījumos, ceļot nevalstisko organizāciju kapacitāti un veidojot kampaņas sabiedrības informēšanai un politiku ietekmēšanai. Darbība šajā tīklā mūsu organizācijai ļaus nodrošināt lielāku zināšanu pienesumu un iesaisti starptautiskajos projektos Sieviešu sadarbības tīkla organizācijām un Vardarbības observatorija biedriem – ekspertiem. Tuvākie darbi – informācijas par Latvijas krīžu atbalstu sagatavošana publiskošanai Eiropas tīklā un informācijas sagatavošana par tīklu Latvijas ekspertiem.

Vairāk informācijas par tīklu šeit: https://wave-network.org/

Zināmas balvas Sievietei līderei finālistes – apbalvošana notiks aprīlī

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls februāra nogalē tika izsludinājis kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Kopumā šogad tiks piešķirtas sešas balvas – pa vienai Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos un viena balva diasporas pārstāvei Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. Ņemot vērā situāciju pasaulē, balvas organizētājs – Sieviešu sadarbības tīkls un partneri – Latvijas Pašvaldību savienība un Labklājības ministrija par balvas pasniegšanu informēs tuvākajā laikā.

Diskusijā izsaka priekšlikumus kā sekmēt Latvijas un Dienvidvalstu partnerību

Lai pārrunātu Latvijas prioritātes sadarbībai ar ES Dienvidu kaimiņvalstīm, Latvijas gatavību strādāt šajā reģionā un pieejamos resursus, kā arī saprastu, kāda rīcība Latvijā būtu nepieciešama, it īpaši nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar bēgļiem, integrācijas jautājumiem un starpkultūru izglītību, šā gada 30.martāLatvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notika diskusija. To attālināti vērot un ar saviem jautājumiem piedalīties ikviens interesents varēja tiešsaistē ziņu portālā Delfi. Diskusijas rīkotāji: Sieviešu sadarbības tīkls, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Arābu kultūras centrs. Pasākumu atbalstīja Annas Lindes fonds.

Saite uz ziņu un secinājumiem lasi šeit: https://sadarbibastikls.lv/lv/diskusija-izsaka-priekslikumus-ka-sekmet-latvijas-un-dienvidvalstu-partneribu

Saite uz diskusijas ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=pxN5J1mk86Q

Sieviešu sadarbības tīkls darbosies Latvijas pilsoniskā monitoringa koalīcijā

Atsaucoties biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” aicinājumam iesaistīties Latvijas romu pilsoniskā monitoringa koalīcijā, Sieviešu sadarbības tīkls ir pieņēmis lēmumu darboties koalīcijā.

Darbību tajā un ekspertīzi nodrošinās gan paša tīkla, gan tā dalīborganizāciju kompetentās personas, kas sadarbojas romu meiteņu, sieviešu un kopienu labā – to skaitā organizācijas padomniece romu kopienas jautājumos Malda Avramenko, valdes līdzpriekšsēdētāja, Jaunatnes organizāciju apvienības IMKA Latvija  Gunta Kelle, Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgo koordinatore Dace Paegle.

Vairāk lasi: https://sadarbibastikls.lv/lv/sieviesu-sadarbibas-tikls-darbosies-latvijas-pilsoniska-monitoringa-koalicija

Starptautiskajā romu dienā notiks pasākums romu sieviešu kapacitātes celšanai līdzdalībai un radošā darbnīca

Šā gada 8. aprīlī plkst. 11.00 Jūrmalas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Sieviešu sadarbības tīkls sadarbībā ar Jūrmalas domi organizē pasākumu romu sieviešu kapacitātes celšanai un iesaistei politikas veidošanā. No Kultūras ministrijas pasākumā piedalīsies Jeļena Šaicāne, Sabiedrības integrācijas departamenta direktore, un Ilona Jekele, Sabiedrības integrācijas departamenta sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente, kā arī dalībai pasākumā aicināti sadarbības partneri no valsts un pašvaldībām. Pasākuma gaitā plānota interaktīva diskusija. Pasākums notiks projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā”, ko līdzfinansē Aktīvo iedzīvotāju fonds. Pasākuma programma un reģistrācija tiks izziņota atsevišķi.

Starptautiskajā romu dienā romu mediatoriem tiks nodota mobilo biroju tehnika un notiks pirmās mācības

Šī gada 8. aprīlī plkst. 14.00 Jūrmalas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Sieviešu sadarbības tīkls nodos Jūrmalas, Rīgas, Rūjienas, Ventspils un Viļakas romu mediatoriem biroja tehniku, ko plānots izvietot piešķirtās telpās pāsvaldībās, kas pieejamas romu kopienas pārstāvjiem. Pasākums notiks projekta “Sieviešu NVO un romu aktīvistu stiprināšana vietējā līmenī, lai mazinātu COVID-19 pandēmijas sekas”, ko līdzfinansē Eiropoas Dzimumu līdztiesības alianse, ietvaros.

Romu aktīvistes cels kvalifikāciju darbnīcās vecāku personības attīstīšanai

Sieviešu sadarbības tīkls ziņo, ka ir organizējis piecu 5 romu mediatoru, romu aktīvistu un romu skolotāju palīgu dalību darbnīcās, kas paredzētas vecākiem, kuru bērni sastopas ar grūtībām iekļauties skolā. Mērķis dalībai ERASMUS+ līdzfinansētā projekta “We are not different”  Latvijas partnera SIA “Latkonsul”  organizētajās darbnīcās 29. martā un 12. aprīlī ir paplašināt Sieviešu sadarbības tīkla partnerību pieaugušo izglītībā, kā arī jaunu darbam nepieciešamu zināšanu apguve tīkla atbalstītajām romu mediatorēm un aktīvistēm.  Plānots, ka darbnīcā mūsu dalībnieces attīstīs komunikācijas iemaņas, stresa noturību, pārliecību par saviem spēkiem un laika plānošanu, lai varētu strādāt romu ģimenēm, pārvarot bērnu atstumtības skolā sekas.

Vairāk lasi: https://sadarbibastikls.lv/lv/romu-aktivistes-cels-kvalifikaciju-darbnicas-vecaku-personibas-attistisanai

Sieviešu sadarbības tīkls vēršas pie Saeimas ar aicinājumu rīkot ikgadēju konferenci par sieviešu jautājumiem

Šā gada 15.martā Sieviešu sadarbības tīkls sagatavoja un nosūtīja vēstuli, kas adresēta Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājam Andrim Skridem, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājam Artusam Kaimiņam, Saeimas priekšsēdētājas biedrei, Latvijas delegācijas vadītājai ANO Sieviešu diskriminācijas novēršanas komitejā  Inesei Lībiņai-Egnerei, Labklājības ministram Gatim Eglītim. “Sieviešu sadarbības tīkls izsaka pateicību par ilggadīgu sadarbību ar Saeimu un Jūsu vadītajām komisijām un lūdz rast iespēju atbalstīt jaunu iniciatīvu, kas ir būtiska COVID-19 pandēmijas apstākļos, kad sievietes Latvijā un pasaulē visvairāk cietušas no pandēmijas sekām. Lai mazinātu šīs sekas, kā arī veicinātu ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas (turpmāk – Komiteja) noslēguma secinājumu ieviešanu – mēs aicinām rīkot konferenci Saeimā par aktuālajiem sieviešu tiesību jautājumiem, kas ir Saeimas un sieviešu nevalstisko organizāciju dienaskārtībā,” tā Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja.

Vairāk lasi: ­https://sadarbibastikls.lv/lv/sst-vestule-par-sadarbibu-ar-saeimu-ano-sieviesu-diskriminacijas-izskausanas-komitejas-ieteikumu-ieviesanai

Sieviešu sadarbības tīkls piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijā 

Sieviešu sadarbības tīkls piedalījās ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijas sagatavošanā kopš 2021. gada nogales, nodrošinot dalīborganizāciju pārstāvju mācības darbam sesijā un darbam NVO vidē. Mūsu pārstāvji piedalījās diskusijās par komisijas gala secinājumiem, Dānijas un Kostarikas piedāvāto rezolūciju par par sieviešu organizāciju dalību, līdzdarbojās Eiropas Sieviešu lobija aktivitātēs, kā arī izteica priekšlikumus Ārlietu ministrijai Latvijas organizētās diskusijas veiksmīgai norisei.

Sesijas laikā no 14. marta līdz 25. martam tīkla pārstāves sekoja sesijas darbam, pasākumu programmai, kā arī piedalījās NVO pasākumos, lai 66. sesijā rīkotu Latvijas tā saucamo paralēlo pasākumu.

Sieviešu sadarbības tīkls sadarbībā ar Jaunatnes līderu koalīciju rīkoja starptautiskas mācības nevalstiskajām organizācijām

Vairāk kā 40 dalībnieki no 14 valstīm piedalījās divu nedēļu ilgās mācībās par starptautisko sadarbību, ideju attīstību un projektu formulēšanu mācībās “EuroMed Youth Networking Intense ON”, ko līdzfinansēja Annas Lindes fonds. Lielākie ieguvumi, ko atzīmēja dalībnieki, bija ne tikai iepazīšanās ar Latviju un Latvijas organizācijām, bet tiešsaistes tikšanās ar valstu un starptautiskajiem finansētājiem  -  Latvijas Ārlietu ministriju, Zviedrijas institūtu, Radošās Eiropas Latvijas kontaktpunktu Kultūras ministrijā, Annas Lindes fondu. Ieceres īstenosies pieteikumos Latvijas attīstības sadarbības grantu konkursam un citiem. Īpaša atzinība izsakāma Guntai Kellei, Sieviešu sadarbības tīkla līdzpriekšsēdētājai, un Inesei Šubēvicai, Jaunatnes līderu koalīcijas valdes loceklei. Mācību materiāli un mācību video drīzumā būs pieejami Sieviešu sadarbības tīkla mājaslapā.

Sieviešu sadarbības tīkls pārrunā INTERREG Europe atbalstu politiku veidotājiem Latvijā

Sieviešu sadarbības tīkls sieviešu līdzdalībai politiku veidošanā tikās ar Interreg Europe Politikas apguves platformas tēmu vadītāju un ekspertu koordinatori Elenu Ferrario un kolēģiem un pārrunāja iespējamās iniciatīvas, kas nodrošinātu bezmaksas starptautisku ekspertu iesaisti un problēmu analīzi - kolēģu konsultācijas (peer review), gan partneru atlasi politiku plānošanai.

Pašreiz tīkla ekspertes iepazīstas ar veselības politikas iniciatīvām, kas finansētas no INTERREG Eiropa iepriekšējā plānošanas periodā.

Turpinās darbs pieaugušo labbūtības veicināšanai un jaunu darba metožu attīstībai

Nordplus  līdzfinansētā projekta "Vienoti mākslinieciskā, reģeneratīvā un transnacionālā pieredzē ar lellēm" Latvijas profesionāļu darba grupa papildinās ar jauniem spēkiem – Sieviešu sadarbības tīklam pievienojas padomniece radošuma un psihodrāmas jautājumos Jolanta Mote, kuras vadībā tika attīstīti un iesniegti divi projekti ERASMUS+ programmas projektu konkursam. 15. aprīlī plānota tiešsaites personības attīstības darbnīca ar leļlu izgatavošanu un animēšanu. Informācija un reģistrācijas saite sekos.

Aprīlī plānota Latvijas sieviešu medicīnā organizācijas dibināšana

Viena no Sieviešu sadarbības tīkla iniciatīvām veicināt sieviešu iesaisti politiku plānošanā un Latvijas sieviešu iesaisti Eiropas un starptautiskajos tīklos aprīlī tiks formalizēta ar jaunas biedrības “Sievietes medicīnā” dibināšanu. Biedrības mērķi: 1) risināt starpdisciplināros medicīnas un citu nozaru politikas un zinātnes jautājumus; 2) veicināt sieviešu mentoringu Latvijā; 3) veicināt zināšanu pārnesi un sadarbību starptautiskajā līmenī.

Sieviešu sadarbības tīkls sniedz juridisku un organizatorisku atbalstu iniciativas grupai. Vairāk informācijas: PhD Kristīne Oļeiņika kristine.oleinika@hotmail.com

Sieviešu sadarbības tīkls kopā ar Latvijas Jaunatnes padomi piedalās starptautiskā diskusijā par sievietēm sportā

Sadarbība starp Dzimumu līdztiesības komitejā pārstāvētām organizācijām nostiprinās ar kopīgu dalību starptautiskos pasākumos, šoreiz par sievietēm sportā – diskusijā ERASMUS+ projekta “Dzimumu līdztiesība sportā” ietvaros. Uzrunājām arī Izglītības un zinātnes ministriju, lai dialogā iesaistītu sporta federācijas un sievietes sportā. Priecāsimies, ja pieteiksies partneri.

Ziņojums par situāciju šeit: https://centrulfilia.ro/new/wp-content/uploads/2022/01/Analysing-and-addressing-gender-gaps-in-sport.pdf

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros. Aktualitātes tapušas ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri