Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkla ziņas – maijs 2022

Cienītie sadarbības partneri, biedri un atbalstītāji! Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu tīkla aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, kā arī iecerēm tuvākajam laikam.

Notiek Ventspils romu sieviešu organizācijas “Sāre khetene” reģistrācijas process un pārstāves veido sadarbību ar Lietuvas kolēģēm

Lai veicinātu romu sieviešu sadarbību un iesaisti Ventspils dzīvē, aprīlī nodibinātās Ventspils romu sieviešu un viņu draudzeņu organizācijas “Sāre khetene” dokumenti maijā tika iesniegti Uzņēmumu reģistrā. Šī ir pirmā romu sieviešu organizācija Latvijā un tās izveidi sekmē un atbalsta Sieviešu sadarbības tīkls.

Biedrības ievēlētā valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko, romu aktīvistes no Ventspils piedalījās Izglītības iniciatīvu centra organizētā vizītē Lietuvā, lai dalītos pieredzē. Jaunie kontakti un pieredze, it īpaši romu kultūras un ēdināšanas pakalpojumu attīstībā. papildinās biedrības pasākumus un projektu ieceres.

Turpinās sarunas ar Veselības ministriju par Krūts veselības padomes izveidi

No gada sākuma pēc Sieviešu sadarbības tīkla (SST) priekšlikuma un piedāvātā padomes nolikuma projekta turpinās darbs pie Krūts veselības padomes izveides, tās sastāva un darbības virzieniem, ko izstrādājām kopā ar ārstiem un pacientēm. Piekritām ministrijas priekšlikumam padomi vadīt departamenta vadītāja līmenī. Nākamā sanāksme padomes izveidei plānota šī gada 3. jūnijā.

Pieejami līdzekļi valsts budžetā un ir iespēja saņemt nepieciešamo ārstēšanu un medikamentus, krūts rekonstrukciju

Pateicoties onkoloģijai līdz šim lielākajam papildu piešķirtajam finansējumam veselības nozares budžetā – 30 miljoniem eiro - šogad pacientiem pieejami jauni ārstnieciskie pakalpojumi, īsākā laikā var piekļūt izmeklējumiem slimības recidīva gadījumā, kā arī ir nodrošināta ārstēšana ar jauniem inovatīviem medikamentiem. Viens no pakalpojumiem, ko bija iespējams šogad pilnvērtīgi atjaunot, ir krūšu rekonstrukcijas operācijas sievietēm ar krūts audzēju, kurām veikta krūts noņemšanas operācija. Gada pirmajos 4 mēnešos valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas operācijas saņēmušas 80 sievietes. 50 šādas operācijas veiktas Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, savukārt 30 – Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Kopumā 2022. gadam krūts rekonstrukcijai plānotais finansējums ir 1,1 miljons eiro, provizoriski paredzot, rekonstrukcijas operācijas nodrošināt 300 sievietēm.

“Mūsu ciešajā kopīgajā darbā ar Veselības ministriju, ārstiem un pacientēm panācām rezultātu - labāku izpratni starp visām iesaistītajām pusēm, kā arī plašāka sabiedrība ieguva informāciju par krūts vēzi, tā profilaksi un iespēju saņemt palīdzību. Ļoti novērtējam, ka sievietēm, kuru intereses mēs aizstāvam, šobrīd ir iespējams dzīvot cienīgi - jo ir pieejami līdzekļi valsts budžetā un ir iespēja saņemt nepieciešamo ārstēšanu un medikamentus, krūts rekonstrukciju,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja.

Jau kopš dibināšanas Sieviešu sadarbības tīkls, rūpējoties par sieviešu veselību, strādā, lai uzlabotu gan sieviešu veselību, gan pakalpojumu pieejamību.

Vairāk lasi: https://sadarbibastikls.lv/lv/ieguvumi-pacientiem-no-onkologijai-papildu-pieskirtajiem-lidzekliem-2022gada

Balvas Sievietei līderei ceremonija notiks 22.jūnijā

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls februāra nogalē tika izsludinājis kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Kopumā šogad tiks piešķirtas sešas balvas – pa vienai Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos un viena balva diasporas pārstāvei Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. Sieviešu sadarbības tīkls un partneri – Latvijas Pašvaldību savienība un Labklājības ministrija balvas pasniegšanu plāno šā gada 22.jūnijā. Detalizētāka informācija sekos.

Vairāk par balvu: https://sadarbibastikls.lv/lv/lidz-3martam-aicina-pieteikt-laureates-sievietes-lideres-balvai

Aktīvi sadarbojamies ar Sociālo un darba lietu un Eiropas lietu komisiju

Maijā Sieviešu sadarbības tīkla uzmanības lokā bija sekojoši jautājumi -  grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", par līdzekļiem kompensējamiem medikamentiem, Eiropas Semestra aktualitātes, Eiropas Komisijas publicētais valsts ziņojums par Latviju un valsts specifiskajām rekomendācijām, par Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna ieviešanas progresu Latvijā, par enerģētikas jautājumiem, par vardarbības novēršanu. Kopumā mēs atbalstām koalīcijas virzītos priekšlikumus. Pastiprināti sekojam jautājumiem par nevienlīdzības mazināšanu un sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu, lai mazinātu krīzes nākamajā apkures sezonā. Attiecībā uz vardarbības novēršanu joprojām redzam, ka NVO loma ir nepietiekami novērtēta, pakalpojumi ir nepietiekami apmaksāti. Strādājam kopā ar Veselības ministriju un Labklājības ministriju, lai jaunajās politikas iniciatīvās un priekšlikumos valsts budžeta projektiem sieviešu intereses tiktu ņemtas vērā.

SST pārstāve Inta Poudžiunas piedalās Eiropas Sieviešu  tīkla pret vardarbību (WAVE) Konsultatīvās padomes ikgadējā sanāksmē Vīnē

Šā gada 10. un 11. maijā kopā 45 citu valstu pārstāvēm Sieviešu sadarbības tīkla padomniece un pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē Dr. phys. Inta Poudžiunas piedalījās lielākajā Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību Konsultatīvās padomes sanāksmē. Sanāksmes dienaskārtībā bija dalībvalstu aktuālo jautājumu un palīdzības Ukrainas bēglēm tīkla dalībvalstīs. Tika pārrunāti tīkla stratēģijas, palīdzības biedriem, jaunu projektu attīstības jautājumi.

Sieviešu sadarbības tīkls pievienojās WAVE, lai veicinātu Latvijas NVO un sadarbības partneru kapacitātes celšanu, attīstot pakalpojumus no vardarbības cietušajām personām, lai veicinātu Latvijas ekspertu līdzdalību starptautiskā pieredzes apmaiņā un dalītos savā pieredzē citās valstīs, it īpaši attīstības sadarbības jomā. Līdz 2021. gadam tikai mūsu dibinātājorganizācija “Skalbes” piedalījās WAVE tīkla darbā.

Saite uz fotogaleriju: https://sadarbibastikls.lv/lv/wave-konsultativas-padomes-ikgadeja-sanaksme-vine-

Turpinām solidaritātes un atbalsta pasākumus Ukrainas sievietēm

Turpinām  ikmēneša konsultācijas ar Ukrainas sieviešu organizācijām, lai sniegtu morālo un citu atbalstu savos Eiropas tīklos un iesaistītu dalīborganizācijas. Ukrainas bēgļu Latvijā atbalstam esam uzsākuši semināru ciklu personas attīstībai un problēmu risināšanai.

Semināri gan Ukrainas sievietēm Latvijā, gan Ukrainas sievietēm Ukrainā tiks nodrošināti visas vasaras garumā. Interesentiem lūdzam pieteikties: gunta.kelle@sadarbibastikls.lv

Palielinām atbalstu Ukrainas un Moldovas sieviešu organizāciju tīklu uzņemšanai Eiropas sieviešu lobijā

Kopā ar Polijas kolēģēm sagatavojām Eiropas Sieviešu lobija Ģenerālās asamblejai Ārkārtas lēmumu par Ukrainas un Moldovas sieviešu organizāciju tīklu uzņemšanu Eiropas Sieviešu lobijā, maijā veicot visas nepieciešamās procesuālās darbības, lai lēmums tiktu iekļauts dienaskārtībā. Eiropas Sieviešu lobija biedru balsojums plānots 11. jūnijā.

Sieviešu sadarbības tīkls cer uz līdzīgu rīcību citās Eiropas organizācijās. Jūnijā ne tikai uzrunāsim, bet arī formāli aicināsim sadarbības partnerus rīkoties līdzīgi.

Turpinās Eiropas Sieviešu lobija darbs Eiropas parlamenta un padomes direktīvas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu 

Maijā Eiropas Sieviešu lobija vardarbības pret sievieti novēršanas jomā aktīvākās organizācijas strādāja darba grupās un gatavojās konferencei jūnijā par direktīvas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu projektu. Būtiskākie organizāciju iebildumi ir par to, ka direktīvas projektā kā noziedzīgs nodarījums nav norādīta seksuālā ekspluatācija (prostitūcija) kopā ar citiem (izvarošana, vardarbība ģimenē, vardarbība interneta vidē) u.c., direktīvas projektā nav sadaļas par kriminālvajāšanu, pantā ar īpaši neaizsargāto grupu uzskaitījumu netiek lietots starptautiski nostiprinātais jēdziens  - seksuāli ekspluatētas sievietes vai prostitūcijā ekspluatētas sievietes, bet tiek ieviests termins “seksa darbs” (sex work), kas neatbilst ne tikai starptautiskajiem cilvēktiesību un sieviešu tiesību dokumentiem, bet mēģina noziedzīgu cilvēku ekspluatāciju definēt par darbu, tāpat projektā ir citas neatbilstības Latvijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm saistošām normām, tai skaitā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 13. pantam.

ERASMUS + pieaugušo izglītības mobilitātes turpina stiprināt Sieviešu sadarbības tīklu

No 11. līdz 14. aprīlim Sieviešu sadarbības tīkla līdzpriekšsēdētāja Gunta Kelle apguva sieviešu organizāciju kapacitātes stiprināšanas metodes Eiropas Sieviešu  tīkla pret vardarbību (WAVE) birojā, apgūstot iekšējā tīkla darbu, pieejamos resursus un mācību metodes, lai padarītu tās pieejamas Latvijas organizācijām un ekspertiem. Mācības turpināsies 7. jūnijā tiešsaistē kopā ar Sieviešu sadarbības tīkla pieaugušo izglītības un vardarbības ekspertiem un WAVE pārstāvēm.

Plānojam tuvākajos gados veicināt Latvijas nevalstiskā sektora, pašvaldību un valsts iestāžu kopīgas mācības, gan izmantojot WAVE kursus, gan veidojot savus.

Nordplus projekts “PUPARTE – cilvēki, kurus vieno lelles kā mākslinieciska, reģeneratīva un transnacionāla pieredze” tuvojas noslēgumam

No 11. līdz 13. maijam Kopenhāgenā notika projekta pēdējā starptautiskā tikšanās, kurā tika izvērtēti rezultāti un pārrunātas iespējas izmantot tiešsaistes pieaugušo izglītības metodi, kas balstīta leļļu teātra un psihoterapijas metodēs. Metodes mērķis ir veicināt dalībnieku attīstību, izmantojot leļļu veidošanu un citas radošas un spēļu metodes. Darbs ar lellēm palīdz attīstīt personīgus stāstus, paust emocijas, vajadzības un domas, risināt jutīgus jautājumus un motivēt pārmaiņām. Tā tika testēta Dānijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Jolanta Mote, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece, vadīja darba grupu metodes izmantošanai organizāciju darbā.

14. maijā Latvijas darbnīcu dalībnieces saņēma diplomus.

Saite uz fotogaleriju: https://sadarbibastikls.lv/lv/puparte-tuvojas-noslegumam

Organizējam metodes popularizēšanu Annas Lindes fonda starptautiskajā tīklā

26. maijā Sieviešu sadarbības tīkls un projekta vadošais partneris no Dānijas “Crossing Borders” organizēja kafijas rītu Annas Lindes fonda tīkla vadītājiem. Tika saņemti desmit valstu – gan no Ziemeļiem, gan Vidusjūras dienvidiem - pieteikumi pieredzes un metodes pārņemšanai.

Latvijas ekspertīze uzmirdz starptautiskā līmenī

Balstoties uz pētījumu, ko veica pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā, Starptautiskais Vēlēšanu sistēmu fonds (International Foundation for Electoral Systems (IFES))  veido jaunu sadarbības tīklu ar īpašu mācību un karjeras attīstības programmu sievietēm vēlēšanu komisijās -  Eiropas reģionālo tīklu sieviešu iespēju palielināšanai vēlēšanās (Regional Europe Network for Empowering Women in Elections (RENEWE)).

No Latvijas pētījumā piedalījās Tatjana Kastēna, Centrālas vēlēšanu komisijas Starptautiskās sadarbības vecākā speciāliste un,  pēc Centrālās vēlēšanu komisijas aicinājuma - Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja.

Divu dienu programmas Atklāšanas pasākumā Prāgā, Čehijā, vadīja IFES ekspertes no Amerikas Savienotajām valstīm un pieredzē dalījās divas Latvijas pārstāves – Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa un SST valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Piedalījās arī Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadošā speciāliste un Dzimumu līdztiesības padomes sekretāre Kristina  Tolordava, kura pirms vairākiem gadiem gada garumā stažējās biedrībā  “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”. Pasākumā piedalījās Centrālo vēlēšanu komisiju vadītājas, vietnieces, vadošās speciālistes no deviņpadsmit Austrumu un Centrāleiropas valstīm, Austrumu partnerības un Balkānu valstīm. Programmu finansē USAID.

Saite uz ziņu: https://sadarbibastikls.lv/lv/latvijas-ekspertize-uzmirdz-starptautiska-limeni

Notiek gatavošanās pasākumam “Mellenes un romances” Sarunu festivālā “Lampa”

Šī gada 2. jūlijā uz Reģionu skatuves laikā no 11.00 -12.30 notiks pasākums “Mellenes un romances”, kurā savos stāstos, dziesmās un dejās, dzīves pieredzē dalīsies romu mediatores un romu aktīvistes  no Ventspils un Viļakas un Sieviešu sadarbības tīkla pārstāves. Maijā notika darbs pasākuma satura un metožu izvēlei, partneru iesaiste.

Attīstām zināšanas un prasmes finanšu pratībā

Eiropas Dzimumu līdztiesības alianses projekta ietvaros sadarbībā ar uzņēmumu “52 pakāpieni” un Rīgas Tehniskās universitātes tālmācības centru notika seminārs par finanšu pratību. Seminārā piedalījās Ventspils, Viļakas, Jūrmalas, Jelgavas, Ogres un Rīgas romu aktīvistes, pašvaldību darbinieces, sieviešu organizāciju pārstāves.

Foto: https://sadarbibastikls.lv/lv/seminars-par-finansu-pratibu

Turpinās darbs pie divu atvērto tiešsaistes kursu izstrādes

Aktīvo Iedzīvotāju projekta atbalstītā projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros tiek veikti pēdējie programmēšanas un dizaina darbi atvērto tiešsaistes kursu par dzimumu līdztiesību un mentoringu testēšanai. Vasaras mēnešos kopā ar tīkla dalīborganizācijām testēsim kursus, lai rudenī tie būtu pieejami plašākai sabiedrībai.

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros. Aktualitātes tapušas ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri