Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkla ziņas – jūnijs 2022

Cienītie sadarbības partneri, biedri un atbalstītāji! Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu tīkla aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, kā arī iecerēm tuvākajam laikam.

Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja tiekas ar Eiropas Sieviešu lobija jauno ģenerālsekretāri

23. jūnijā Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte tikās ar jauno Eiropas Sieviešu lobija ģenerālsekretāri Konstantinu Vardaramatou, iepazīstinot ar tīkla darbu Latvijā un tīkla vadošo lomu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sieviešu organizāciju sadarbības veicināšanā gan Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizāciju, gan Annas Lindes fonda tīkla ietvaros.

Latvijas sieviešu organizāciju šī gada prioritātes - palīdzība Ukrainas sievietēm un bērniem, ekonomiskās un enerģētikas krīzes mazināšana tika jau iepriekš iekļautas Eiropas Sieviešu lobija darba kārtībā.

Ņemot vērā Latvijas pārstāvju aktīvo dalību Eiropas Sieviešu lobija darba grupās un augsti novērtēto ekspertīzi un sadarbību ar valsts institūcijām, puses vienojās par aktīvu darbu pie Eiropas parlamenta un Eiropas Padomes direktīvas projekta par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, veicinot sadarbību ar citām starptautiskajām organizācijām, kas palīdz sievietēm aktīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē, tostarp sadarbībā ar  Starptautiskais Vēlēšanu sistēmu fondu (IFES).

Sieviešu sadarbības tīkla priekšlikumi tiek iestrādāti Parīzes aicinājumā

30. jūnijā Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas tikās Parīzē, lai Francijas prezidentūras noslēgumā pārskatītu Eiropas Nākotnes konferences  priekšlikumus un sagatavotu aicinājumu Eiropas institūcijām un valdībām augsta līmeņa konferencē “Pilsoniskā sabiedrība un Eiropas nākotne”.

Sieviešu sadarbības tīkla priekšlikumi par nepieciešamību nodrošināt finansējumu Eiropas un nacionālā līmenī visu sabiedrības grupu līdzdalībai, kā arī īpaši neaizsargāto iedzīvotāju līdzdalībai, kā arī struktūrfondu investīciju pieejamība nevalstiskajām organizācijām kā atbalsts infrastruktūras objektiem, kas ir šo organizāciju īpašumā, saņēma visu delegātu atbalstu un tika pieņemts. Vairāk info par Parīzes aicinājumu šeit: http://civilsocietyeurope.eu/

Pasniegtas Liesmas balvas Sievietēm līderēm Latvijā un diasporā 

Sieviešu sadarbības tīkls informē, ka šā gada jūnija nogalē īpašā svētku ceremonijā pasniegtas Liesmas balvas Sievietēm līderēm. Pasākuma mērķis bija paust atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā. 

Pēc žūrijas* vērtējuma kopumā piešķirtas sešas balvas -  katrā no Latvijas reģioniem - Rīgā, Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, kā arī viena Latvijas diasporā ārvalstīs. Apbalvošanā piedalījās labklājības ministrs Gatis Eglītis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, RTU ETHZF prodekāne, asoc. prof. Airisa Šteinberga un Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

“Kas ir kopīgs visām stiprajām sievietēm? Īpašības, kuras piemīt garo distanču skrējējiem: izturība, pacietība, prasme sadalīt savus spēkus, tātad precīza mērķa un tam veltīto līdzekļu balansa izjūta. Jā, viņas var salīdzināt arī ar gudrām audējām, kuras, ikdienā savam darbam pacietīgi pievienojot pavedienu pēc pavediena, nīti pēc nīts, skaidri redz auduma kopējo rakstu un mērogus. Viņas prot stingri “turēt velkus”, kas kā armatūra balsta mūsu ikdienas pilis un cietokšņus un ļauj būvēt nākotnes sapņus. Lai nekad nepietrūkst prasmes stingri stāvēt uz zemes, paturot telpu un elpu lielajiem mērķiem!,” Latvijas sievietēm novēlēja Dace Terzena, vērtēšanas komisijas locekle.

Kopumā par konkursa laureātēm kopumā kļuva 22 izcilas profesionāles un sabiedriskās darbinieces, no tām astoņas saņēma Liesmas balvu.

Rīgas reģionā gada balvu saņēma organizācijas “52 pakāpieni” finanšu koučes Kristīne Vilcāne un Jolanta Jērāne. Abas nominētas par izveidoto tiešsaistes kursu vecākiem “Man, lūdzu, finansiāli veselu bērnu”. Tā mērķis ir iemācīt bērnam prasmīgi rīkoties ar naudu.

Kurzemes reģionā balvu saņēma Talsu sieviešu un bērnu krīžu centra vadītāja Lelde Kanniņa. Viņa apbalvota par pašaizliedzīgu darbu, lai nodrošinātu atbalsta pakalpojuma pieejamību no vardarbības cietušajām sievietēm.

No Latgales reģiona balva tika pasniegta Krāslavas novada Izglītības pārvaldes sociālajai pedagoģei, dzejniecei un prozaiķei Žannai Drozdovskai, kura novērtēta par aktīvu darbu vietēja līmenī.

Vidzemes reģionā balvu saņēma Alūksnes un Apes novada fonda, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece. Viņai balva piešķirta par darbu kopienas attīstībā un iedzīvotāju iesaistē Ukrainas atbalstam.

Zemgales reģionā gada balvu ieguva Jelgavas slimnīcas Covid-19 nodaļas vadītāja Rita Smolova, kura nominēta par spēju iedvesmot citus, praktisku atbalstu Covid-19 laikā, un pieredzes nodošanu jaunajiem kolēģiem un rezidentiem.

Apbalvojums Latvijas sievietēm diasporā piešķirts Diasporas māsu un vecmāšu apvienības valdes loceklei, bērnu un pusaudžu psihiatrijas rezidentei Modslija Hospitālī Karīnai Beinertei un klīnisko pētījumu speciālistei Dace Dimzai-Jones. Abas nominētas par organizācijas izveidi Covid-19 laikā ar mērķi sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas Latvijas veselības nozares attīstībā.

Vairāk informācijas: https://sadarbibastikls.lv/lv/pasniegtas-liesmas-balvas-sievietem-liderem-latvija-un-diaspora

Fotogalerija: https://sadarbibastikls.lv/lv/gada-balvas-sievietei-liderei-ceremonija

Īss video: https://www.youtube.com/watch?v=oBWExTCtDv8

Latvijas Radio intervija<<

Krūts veselībai rīcība tiks koordinēta

Veselības ministrija, nozares profesionāļi un nevalstiskās organizācijas šā gada 3. jūnijā vienojās par sadarbības pilotprojekta formātu, iesaistāmajām organizācijām un speciālistiem. Darba grupas personālsastāvu kopā ar sadarbības partneriem nozarē piedāvāja SST, tehnisko atbalstu darba grupai arī nodrošināsim mēs. Darba grupu vadīs Sanita Janka, Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore un viņas vietniece būs SST valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Darba grupa pieaicinās plašu ekspertu loku, lai gada laikā uzlabotu koordināciju gan krūts vēža prevencijā, gan ārstēšanās procesā un pacienšu aprūpē. Pirmā tiešsaistes sanāksme notiks šā gada 28.jūlijā Zoom vidē. Ja Jums ir interese iesaistīties, lūdzam sazināties pa epastu: info@sadarbibastikls.lv

Radio intervija par SST darbību

Piedāvājam noskatīties tiešraides interviju ar Sieviešu sadarbības tīkla vadītāju Ineti Ielīti – par organizācijas darbību, mērķiem un ieguldījumu sadarbībā (krievu valodā).

Latvijas Radio 4<<

Eiropas Sieviešu lobijs atbalsta Polijas, Latvijas un Lietuvas aicinājumu uzņemt Ukrainas un Moldovas sieviešu organizāciju koordinācijas Eiropas Sieviešu lobijā

Eiropas Sieviešu lobija Ģenerālajā asamblejā šī gada 10. un 11. jūnijā kopā ar poļu un lietuviešu kolēģēm steidzamu lēmumu (emergency motion) par Ukrainas un Moldovas sieviešu organizāciju koordināciju prezentēja Latvijas pārstāves, kas arī tika vienbalsīgi pieņemts. Ceram, ka tas ir solis uz priekšu miera procesa veicināšanai un Ukrainas uzņemšanai par Eiropas Savienības kandidātvalsti. Tika diskutēti arī citi jautājumi - sieviešu nabadzība, COVID-19 sekas, klimata pārmaiņu un digitalizācijas ietekme uz Eiropas sievietēm. Enerģētikas nabadzības novēršanai pasākumus Eiropas Sieviešu lobijā koordinēs SST valdes priekšsēdētāja.

Pateicības par sadarbību onkoloģijas nozares NVO un Saeimas deputātu grupai

10. jūnijā notika onkoloģijas pacientu atbalsta grupas pēdējā sēde ar atziņu, ka sadarbība ir atslēga panākumiem. Paldies Saeimai, biedrībai VITA, Veselības ministrijai par kopīgiem pūliņiem un būtiskiem panākumiem: krūts rekonstrukcijas operācijas, “dzeltenais koridors”, jauni inovatīvie medikamenti – ieguvumi pacientiem no onkoloģijai papildu piešķirtajiem līdzekļiem 2022.gadā. Gaidām līdzīgu grupu 14. Saeimā.

Malda Avramenko Neatkarīgās rīta avīzes intervijā: visiem romiem palīdzēt nevar, bet manī ir azarts

“Nupat pabeigta biedrības „Sāre khetene” (Visi kopā) reģistrēšana, kas pavērs iespēju strādāt ar Ventspils romu jauniešiem vēl efektīvāk, iesaistīt viņus dažādās aktivitātēs, organizēt pasākumus. Esmu novērojusi, ka romu bērnu un jauniešu uzvedība un attieksme būtiski mainās - ja viņi visi ir vienas tautības, tad viņiem ir interesanti, savukārt kopā ar cittautiešiem šie bērni kļūst pavisam savādāki. Ļoti uzskatāmi to varēja novērot romu skolā, kamēr tā pastāvēja - neviens no skolas nebēga. Arī pedagogi runāja ne tikai latviski, bet arī čigānu valodā. Man, kā vienam no sešiem romu mediatoriem ar Norvēģu fonda un Sieviešu sadarbības tīkla atbalstu turpmāk būs pieejams pastāvīgs, pilnībā aprīkots birojs, kurā varēšu strādāt daudz ērtāk un efektīvāk," intervijā NRA stāsta Malda Avramenko, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece romu kopienas jautājumos.

Intervija<<

Visas uz vēlēšanām!

Sievietēm vēlēšanas ir būtiskas - gan kā kandidātēm, kā balsotājām, kā novērotājām, kā vēlēšanu komisiju pārstāvēm. Latvijā vēlēšanu organizēšanā būtiska loma ir mūsu profesionālēm. Daudzas idejas no kaimiņvalstīm un IFES (Starptautiskais Vēlēšanu sistēmu fonds) profesionālēm būs pieejamas sadarbībā nākamajos gados. Jau tagad pieejami mācību materiāli no konferences Prāgā, arī fotoliecības par lielisko atmosfēru. Mūsu sadarbības tīkls ir būtiski paplašinājies.

Gatavojoties vēlēšanām plānojam atjaunot kompetences celšanas pasākumus visām iesaistītājām pusēm, kā arī vēlēšanu rezultātu analīzi no dzimumu perspektīvas pēc vēlēšanām. Ieceres esam plānojuši īstenot kopā ar Kristīni Bērziņu, Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un viņas kolēģēm.

SST pieaugušo izglītības un vardarbības novēršanas ekspertes tiekas ar Eiropas Sieviešu tīklu pret vardarbību (WAVE)

7. jūnijā Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekles, pieaugušo izglītības un vardarbības novēršanas ekspertes tikās ar Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību organizācijas pārstāvēm. Mērķis bija pārrunāt Latvijas organizāciju darbu Eiropas tīklā, vienoties par zināšanu pārneses instrumentiem, kas pieejami, pateicoties dalībai WAWE, kā arī par Latvijas pieredzes nodošanu un Latvijas ekspertu dalību WAVE pasākumos un projektos. Puses vienojās par kopīgām interesēm zināšanu pārnesē, semināru un mācību organizēšanā, kopīgā projektu izstrādē. Sieviešu sadarbības tīkla Vardarbības observatorijas ekspertiem turpmāk būs pieejama WAVE mācību kursi un tiešsaistē pieejamie materiāli.

Sieviešu sadarbības tīkls Francijas prezidentūras noslēgumā vienojas par īpašu sadarbību ar Francijas koordināciju Eiropas Sieviešu lobijam

29. jūnijā Sieviešu sadarbības tīkla pārstāves tikās ar Francijas Sieviešu organizāciju koordināciju Eiropas Sieviešu lobijam (La Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) – pārstāvēm – tikko ievēlēto prezidenti Selīnu Tibo–Martinesu, jaunievēlēto pārstāvi Eiropas Sieviešu lobijā  Mišelu Baroni- Bredšovu un citām amatpersonām.

Kopš 2021. gadā abas organizācijas kopā ar vēl septiņiem partneriem kopīgi gatavoja iesniegumu Eiropas Cilvēktiesību tiesai kā trešā puse, kopīgi strādājot cilvēktirdzniecības un prostitūcijas novēršanā.

Tikšanās mērķis bija veidot kopīgas pieaugušo izglītības programmas ar ERASMUS+ pieaugušo mobilitāšu palīdzību, kopīgus projektus, sadarboties Eiropas Parlamenta vēlēšanās un citos jautājumos. Francijas kolēģes iepazinās ar Latvijas pieredzi pieaugušo mobilitātēs.

Pret vardarbību jācīnās visiem kopā, nepieciešamas investīcijas un juridiskie instrumenti

21. jūnijā notika Saeimas darba grupas vardarbības mazināšanai ģimenē darba grupa darba rezultātu izvērtēšanai. Sieviešu sadarbības tīkls pauda pozīciju, ka joprojām nav atrisināts jautājums par pienācīgu pakalpojuma apmaksu nevalstiskajām organizācijām, kas sniedz palīdzību no vardarbības cietušām personām, kā arī joprojām Latvija nav ratificējusi Stambulas konvenciju.

Darba grupas darba uzsākšanā šīs bija prioritātes, uz kurām norādīja gan Sieviešu sadarbības tīkls, gan citas iesaistītās puses.

Dzimumu līdztiesības komisijā ziņo par romu sievietēm

Pēc Sieviešu sadarbības tīkla rosinājuma 2021. gadā Dzimumu līdztiesības komitejas darba kārtībā tika iekļauts jautājums par romu sieviešu stāvokli un par labo praksi. 20. jūnijā Latvijas pirmās romu sieviešu organizācijas valdes priekšsēdētāja Malda Avramenko un Sieviešu sadarbības tīkla pārstāves ziņoja par romu sieviešu stāvokli un veiktajiem pasākumiem  - pieredzi projektu ieviešanā, romu sieviešu kapacitātes stiprināšanā un pieaugušo mobilitāšu organizēšanā. Būtiskākās atziņas, ka investīcijas romu kopienā nepieciešamas, lai nodrošinātu visu Latvijas iedzīvotāju specifiskās vajadzības, tostarp valdības nesen apstiprinātā “Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.-2023. gadam” ietvaros.

Annas Lindes fonda tīkla koordinatoru sanāksmē tiek prezentētas jaunās atbalsta formas

Šī gada 8. jūnijā Annas Lindes fonda direktors Jozeps Ferrē prezentēja jaunās Annas Lindes fonda tīkla iespējas starpkultūru dialoga veicināšanai.

Lai nodrošinātu tādu organizāciju līdzdalību, kas līdz šim nav saņēmušas grantus, bet aktīvi darbojušās nacionālajos tīklos, tiks ieviesti jauni grantu veidi – mobilitātes granti pētniekiem, radošo nozaru pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu dalību citu valstu pasākumos un veidotu sadarbības projektus, tiks nodrošināti projektu atbalsta granti, kā arī finansējums sadarbībai ar pašvaldībām un to iesaistei, kā arī Vidusjūras dienas atzīmēšanai dažādās valstīs. Projektu konkursi tiks sludināti gada laikā, visām Annas Lindes fonda tīklu dalīborganizācijām tiks izsūtīta informācija.

Tīkls piedalās diskusijās par Baltijas valstu un Āfrikas sadarbību

2. jūnijā Sieviešu sadarbības tīkls piedalījās apaļā galda diskusijā par Latvijas iesaistes iespējām ES-Āfrikas partnerības īstenošanā un divpusējās iesaistes stiprināšanā. Pasākums tika organizēts Lietuvas NVO AfriKo īstenota Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros, kura mērķis ir nākt klajā ar priekšlikumiem Baltijas valstu aktīvākai iesaistei ES-Āfrikas partnerības īstenošanā.  Līdz šim šādas diskusijas jau notikušas Igaunijā un Lietuvā. Plašāka informācija par pašu projektu atrodama šeit: https://www.afriko.lt/baltics-eu-africa_trialogue/

 

Sieviešu sadarbības tīkls uzsvēra Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības politikas starptautiskos aspektus, rosināja sekot, lai sadarbības un investīciju projektos šīs politikas tik ievērotas un nodrošināta sieviešu organizāciju un sieviešu iesaiste visos partnerības veidošanas posmos - no plānošanas līdz izvērtēšanai.

 

Konsultatīvajā padomē romu līdzdalības veicināšanai darbosies vairākas SST ekspertes

 

Pēc Kultūras ministrijas konkursa rezultātiem dalībai Konsultatīvajā padomē romu līdzdalības veicināšanai darbosies vairākas SST ekspertes – Malda Avramenko pārstāvot Sieviešu sadarbības tīklu, Gunta Kelle, pārstāvot Jaunatnes organizāciju apvienību IMKA Latvija, Ramona Liepiņa, pārstāvot Radošo apvienību jauniešiem “Trepes”.

Pirmajā konsultatīvās padomes sēdē ar iespējām romu sieviešu līdzdalībai, ko atbalsta Aktīvo Iedzīvotāju fonds, Eiropas Dzimumu līdztiesības alianse un ERASMUS+ pieaugušo mobilitātes, informēja Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri