Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkla ziņas - janvāris/februāris 2022

Cienītie sadarbības partneri, biedri un atbalstītāji! Sieviešu sadarbības tīkls Jums pateicas par līdzšinējo sadarbību! Lai sniegtu ieskatu organizācijas paveiktajā, turpmāk regulāri  - reizi mēnesī – informēsim par mūsu paveikto.

Tas sniegs ieskatu Sieviešu sadarbības tīkla aktivitātēs un nākotnes plānos, kuros (iespējams) arī Jūs variet iesaistīties.

Tā kā šī ir pirmā 2022.gada Sieviešu sadarbības ziņu lapa, esam tajā apkopojuši būtiskākās organizācijas aktivitātes par janvāri un februāri ieskaitot.

Sieviešu sadarbības tīkls un Eiropas Sieviešu lobijs sadarbojas ar Ukrainas sieviešu NVO vajadzību apzināšanā

“Mēs aktīvi sekojam līdzi situācijai Ukrainā un esam noraizējušās par sieviešu drošību Ukrainā. Karš vienmēr pasliktina sieviešu un meiteņu situāciju,” uzsver Edīte Kalniņa, Sieviešu sadarbības tīkla un Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle.

“Mūsu sadarbības partneres – sieviešu NVO aktīvistes - stāsta, ka galvenokārt tieši sievietes ar bērniem šobrīd ir uzsākušas bēgļu gaitas. Šobrīd ceļā Ukrainas iekšienē – gan uz robežām, gan uz drošākām vietām Ukrainā (no austrumiem uz rietumiem) - ir vairāk nekā 100 000 sieviešu un to skaits pieaug. Īpaši ievainojamā stāvoklī ir sievietes ar invaliditāti. Ukraiņu kolēģes norāda, ka šobrīd visbūtiskākā ir humanitārā palīdzība pārtika, pirmās nepieciešamības preces. Mēs aicinām Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas sniegt atbalstu sieviešu tiesību aizstāvības organizācijām.

Aicinām starptautiskās institūcijas, Latvijas valdību sekot līdzi cilvēktiesību un starptautisko aktu ievērošanai, jo īpaši ANO Drošības padomes rezolūciju 1325 par sievietēm, mieru un drošību. Visās konfliktu novēršanas un miera veidošanas sarunās ir jāņem vērā sieviešu un meiteņu situācija un vajadzības.

Latvijas valdību aicinām pārliecināties, ka piešķirtais finansējums pilsoniskai sabiedrībai, patiesi nonāk līdz tiesību aizstāvības NVO un Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī humānas palīdzības sniegšana tiek organizēta koordinēti nevis pašplūsmā. Aicinām izmantot vienoto platformu Ukrainas atbalstam un gatavību palīdzēt pieteikt šajā mājas lapā: https://www.ukraine-latvia.com/

Sieviešu sadarbības tīkls strādā roku rokā ar  Eiropas Sieviešu lobiju - esam ciešā saziņā ar Ukrainas sieviešu nevalstiskajām organizācijām, lai apzinātu tieši sieviešu un meiteņu vajadzības šajā situācijā”.

Mēs esam domās kopā ar mūsu ukraiņu kolēģēm un visām Ukrainas sievietēm.

Līdz 3.martam aicina pieteikt laureātes Sievietes līderes balvai

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls izsludina kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Kopumā šogad tiks piešķirtas sešas balvas – pa vienai Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos un viena balva diasporas pārstāvei Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs.

Anketa un nolikums pieejams>> https://formfaca.de/sm/LHK73wUGj

Balvai iespējams izvirzīt kandidātes, kuras guvušas vērā ņemamus panākumus šādās darbības jomās:

- par sieviešu līdzdalības un pārstāvniecības veicināšanu,

- par ieguldījumu sieviešu tiesību aizsardzībā,

- par devumu sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā,

- par sieviešu veselības veicināšanu,

- par sabiedrības izglītošanu un digitālās pratības veicināšanu,

- par aktīvu darbu diasporā,

- par darbu sabiedrības integrācijā,

- par citu sievietēm un sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu.

Saite uz ziņu mājaslapā: Līdz 3.martam aicina pieteikt laureātes Sievietes līderes balvai - Jaunumi - sadarbibastikls

Notiks mācības jaunatnes organizāciju pārstāvjiem

Esi domājis par sadarbību jaunatnes jomā Eiropas-Vidusjūras (EuroMed) reģionā? Ir idejas un labprāt tās īstenotu ar motivētiem partneriem? Vēlies vairāk uzzināt par dažādām finanšu programmām, kas atbalsta sadarbības iniciatīvas EuroMed reģionā? Priecātos par konsultācijām projektu pieteikumu sagatavošanas procesā?

Tad šis ir pasākums, kurā Tev noteikti jāpiedalās!

EuroMed Youth Intense Networking ON – 15., 17., 21. un 24. martā plkst. 17.00 - 20.00 (pēc Latvijas laika). Pasākums notiks Zoom platformā.

Pasākuma darba valoda – angļu (tulkojums netiek nodrošināts).

Pieteikšanās ej.uz/NetworkingON līdz 5.martam (apstiprinātie dalībnieki atlases rezultātus saņems e-pastos vēlākais 6.martā).

Saite uz ziņu mājaslapā: http://www.sadarbibastikls.lv/jaunumi/params/post/3997132/notiks-macibas-jaunatnes-organizaciju-parstavjiem

Manabalss.lv: Iniciatīva bija ļoti veiksmīga - sievietēm pēc krūts vēža uzveikšanas ir iespēja dzīvot uz pilvērtīgu dzīvi

Tu vēl šaubies, ka ir vērts iesniegt Tevis lolotu iniciatīvu? Nešaubies! Ņem to lietu savās rokās!

Inete Ielīte un viņas kolēģes no Sieviešu Sadarbības tīkla nešauboties piekrita pārstāvēt ManaBalss.lv publicēto iniciatīvu “Par valsts finansētām rekonstrukcijas operācijām krūts vēža pacientēm”. Iniciatīva bija ļoti veiksmīga - sievietēm pēc krūts vēža uzveikšanas ir iespēja dzīvot uz pilvērtīgu dzīvi.

Video pieejams šeit: Manabalss.lv: Iniciatīva bija ļoti veiksmīga - sievietēm pēc krūts vēža uzveikšanas ir iespēja dzīvot uz pilvērtīgu dzīvi - Jaunumi - sadarbibastikls

Sieviešu sadarbības tīkls noslēdz sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju

”Šis ir mūsu pirmais līgums ar Labklājības ministriju par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu nacionālās un starptautiskās politikas veidošanā. Šāds ieguldījums sadarbībā no valsts puses kalpo kā atzinība un novērtējums  mūsu ieguldītajām pūlēm sieviešu interešu aizstāvībā,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja.

Līgums paredz, ka LM 2022.gadā finansēs organizācijas aktivitātes, kas vērstas uz sieviešu tiesību un interešu aizstāvību starptautiskā un nacionālā mērogā.

Saite uz ziņu mājaslapā: Sieviešu sadarbības tīkls noslēdz sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju - Jaunumi - sadarbibastikls

Dzimumu līdztiesības alianse Eiropā piešķir dotāciju Sieviešu sadarbības tīklam

“Saņemtā dotācija apliecina, ka Latvijas sieviešu balsis ir sadzirdētas Eiropas līmenī. Tā ir nozīmīga arī tādēļ, ka vietējā līmeņa darbam dažādās, ne tikai romu kopienās, COVID-19 pandēmijas apstākļos nepieciešams finansējums, ko diemžēl nepietiekami prioritizē valsts pārvaldes institūcijas,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja. Nav noslēpums, ka šis grants neatrisina visas problēmas. Tāpēc mēs atkal un atkal akcentējam NVO un viņu klientu vajadzības sarunās ar Finanšu, Kultūras un Labklājības ministrijām, gan attiecībā uz Atveseļošanās un noturības mehānismu digitālās plaisas pārvarēšanai, gan attiecībā uz citu Latvijā pieejamo Eiropas fondu līdzekļiem”.

Par piešķirtajiem līdzekļiem plānots izveidot atbalsta punktus - mobilos birojus sadarbībai ar romu kopienām Rīgā un reģionos - Viļakā, Sabilē, Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī. Romu mediatorēm, aktīvajām sievietēm kopienās tiks nodrošinātas digitālās prasmes, datortehnika darbam ar romu kopienas cilvēkiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība un izglītība. Projektā tiks izstrādāti mācību materiāli, notiks semināri par sadarbības veidošanu vietējā pašvaldībā, par komunikācijas prasmēm ar klientiem. Sieviešu sadarbības tīkls nodrošinās arī īpašu uzņēmējdarbības kursu, kas palīdzēs aktivizēt saimniecisko darbību un palielināt ienākumus vietējā kopienā. Plānots arī mentora atbalsts romu mediatorēm.

Vairāk informācijas mājaslapā: Dzimumu līdztiesības alianse Eiropā piešķir dotāciju Sieviešu sadarbības tīklam - Jaunumi - sadarbibastikls

LSOST aicina valsts mērogā koordinēt krūts veselības pasākumus

Noslēdzot kampaņu par valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanu, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (LSOST) īpaši Veselības ministram Danielam Pavļutam adresētā vēstulē aicina izveidot Krūts veselības konsultatīvo padomi. Tās mērķis būtu jaunā politikas iniciatīva – valsts finansētas krūts rekonstrukcijas ieviešana. Finansējums krūts rekonstrukcijas programmas atjaunošanai no 2022. gada jau ir pieejams veselības nozares budžetā, tomēr ir nepieciešami koordinēti plānotie nākamie soļi programmas turpmākai ieviešanai un uzraudzībai.

“Sadarbība starp nozaru speciālistiem, institūcijām un nevalstiskajām organizācijām nodrošinātu efektīvu informācijas sniegšanu pacientēm par apmaksātu pakalpojumu un tā pieejamību arī šī brīža COVID-19 pandēmijas apstākļos. Šāda rīcība veicinātu arī valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas līdzekļu izmantojumu atbilstoši plānam un ar maksimālu fokusu uz sieviešu vajadzībām,” uzsver Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla vadītāja.

Vairāk informācijas: LSOST aicina valsts mērogā koordinēt krūts veselības pasākumus - Jaunumi - sadarbibastikls

Krūts rekonstrukcija par valsts naudu šogad veikta vairāk nekā 30 sievietēm

4. februārī ir Pasaules vēža diena. Zīmīgi, ka šis ir pirmais gads, kad krūts rekonstrukcija vēža pacientēm ir valsts apmaksāta. Līdz šim par valsts naudu tā veikta jau vairāk nekā 30 sievietēm. Apmaksātu krūts rekonstrukciju var saņemt gan sievietes, kurām vēzis diagnosticēts nesen, gan sievietes, kuras krūts atjaunošanu līdz šim atlikušas.

Latvijas Onkoloģijas centra Krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs Jānis Eglītis Latvijas Radio skaidro, ka ik gadu šāda operācija nepieciešama aptuveni 250 līdz 300 sievietēm, taču papildus nāk vēl sievietes, kuras līdz šim rekonstrukciju ir atlikušas. Šogad centrā par valsts līdzekļiem veiktas divpadsmit operācijas.

Par to, lai krūts rekonstrukcija būtu finansēta no valsts, ilgi cīnījās arī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Lai arī galvenās izmaiņas ir panāktas, vadītāja Inete Ielīte vēl neatslābst. Organizācija šobrīd ir nosūtījusi vēstuli veselības ministram Danielam Pavļutam (AP) ar lūgumu izveidot Krūts veselības koordinācijas konsultatīvo padomi, kura strādātu gan pie iedzīvotāju informēšanas, gan dažādu resursu piesaistes un procesa uzlabošanas. Veselības ministrijā apliecina, ka ar lūgumu ir iepazinušies un uzsāks sarunas ar nozares organizācijām, lai lemtu par tālākajiem soļiem.

Saite uz ziņu medijos: Krūts rekonstrukcija par valsts naudu šogad veikta vairāk nekā 30 sievietēm / LR1 / / Latvijas Radio (lsm.lv)

LR Saeimas komisijas sēdē izskata ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā

Šī gada janvārī Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu un Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izskatīja valdībā apstiprināto ziņojumu par Bērnu stāvokli Latvijā 2019. un 2020. gadā. Sieviešu sadarbības tīkla prioritātes - bērnu izglītība un aizsardzība no vardarbības, pilsoniskās sabiedrības iesaiste, informācija bērniem. “Īpaši uzsvērām, ka bez to organizāciju iesaistes un stiprināšanas, kas aizstāv bērnus, sniedz viņiem pakalpojumus, bērnu un jauniešu organizācijām, vecāku organizācijām būtiskus uzlabojumus būs grūti panākt. Labklājības ministrija sadarbībā ar NVO Bērnu lietu sadarbības padomi var kļūt par instrumentu, bet jāinvestē Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Sociālā fonda līdzekļi līdzdalības procesos.

Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā: Ziņojums par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020.gadā
(mk.gov.lv)

Par Zinātnes kalendārs 2022 novembra seju izvēlēta Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekle Kristīne Oļeiņika

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ar  mērķi cildināt Latvijas zinātnes spēku un daudzveidību jau piekto gadu veido Zinātnes kalendāru, kas vēsta  par 12 mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Kalendārs tiek veidots, lai zinātnieki pārstāvētu gan dažādas nozares, gan dzimumus un vecuma grupas, dažādas zinātniskās institūcijas Latvijā un ārzemēs.

Latvijas zinātnes kalendārs sastāv no vairākām daļām – video, foto portretiem un īsa apraksta par zinātnieku.

Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekle Kristīne Oļeiņika tika izvēlēta līdzdalībai projektā un ir novembra – Latvijas valsts svarīgāko svētku - mēneša seja.

Saite uz ziņu Par Zinātnes kalendārs 2022 novembra seju izvēlēta Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekle Kristīne Oļeiņika - Jaunumi - sadarbibastikls

Saite uz video: #ZinātneLatvijai2022 / Kristīne Oleiņika - YouTube

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri