Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Sieviešu sadarbības tīkla ziņas - aprīlis 2022

Cienītie sadarbības partneri, biedri un atbalstītāji! Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu tīkla aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, kā arī iecerēm tuvākajam laikam.

Prioritātes tuvākajam laikam darbam Saeimā un sadarbībai ar valdību

Aprīlī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā tika skatīti vairāki būtiski jautājumi, par kuriem mūsu tīkls izstrādāja viedokli un turpinās sadarbību Saeimā un ar atbildīgajām ministrijām – sieviešu veselības jautājumi, tai skaitā līdzekļi dzemdes miomas ārstēšanai, vecāku pabalsta un paternitātes pabalsta izmantošanas kārtības jautājumi, atbalsts mājsaimniecībām inflācijas kāpuma apstākļos. Būtiski uzsvērt, ka atbalstām pasākumus, kas tieši un nepārprotami sasniedz neaizsargātākās sabiedrības grupas, ka līdzekļi šīm grupām tiek iezīmēti, ir pārskatāmi un sabiedrībai redzami. Vienlaikus vēršam uzmanību uz finanšu pratības celšanu neaizsargātāko iedzīvotāju grupās. Tīkls un tā dalīborganizācija “Patvērums “Drošā māja”” piedalās darba grupā Vardarbības novēršanai un atbalsts un ukraiņu bēgļu aizsardzība ir mūsu uzmanības lokā.

Turpinās darbs pie digitāla instrumenta koncepcijas izstrādes finanšu pratības paaugstināšanai

Sieviešu  sadarbības tīkla izveidotā darba grupa aprīlī tika papildināta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un socioloģijas ekspertiem. Darba grupa līdz šim ir veikusi analīzi par Finanšu pratības nedēļu 2022, kā arī Latvijas stratēģijām finanšu pratībai. Tāpat tā ir izstrādājusi priekšlikumus Latvijas Bankai Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021.–2027. gadam papildināšanai un darba grupas stratēģijas ieviešanai paplašināšanai. Šobrīd darba grupa strādā pie mācību līdzekļa projekta iedzīvotājiem. Ja vēlaties pievienoties mūsu darba grupai, lūdzam rakstīt: evija.krauze@sadarbibastikls.lv

Sieviešu sadarbības tīklu WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē pārstāvēs jaunā SST padomniece Inta Poudžiunas

Vairāk zināšanu, vairāk iespēju palīdzēt sievietēm, kuras cietušas no vardarbības - esam kļuvušas par vienu no 150 biedriem Eiropas Sieviešu tīklā pret vardarbību (WAVE Network). Sieviešu sadarbības tīkla (SST) valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte norāda, ka "darbība šajā tīklā mūsu organizācijai ļaus nodrošināt lielāku zināšanu pienesumu un iesaisti starptautiskajos projektos SST organizācijām un Vardarbības observatorija biedriem – ekspertiem. Mūsu tuvākie darāmie darbi – informācijas par Latvijas krīžu atbalstu sagatavošana publiskošanai Eiropas tīklā un informācijas sagatavošana par tīklu Latvijas ekspertiem".

WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē (Advisory Board) SST turpmāk pārstāvēs Dr. phys. Inta Poudžiunas, klīniskā psiholoģe, psihoterapijas speciāliste, supervizore un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja, kura tīkla padomnieku komandai pievienojās šā gada aprīlī. I. Poudžiunas bijusi arī mūsu tīkla valdes locekle vairākus termiņus pēc kārtas, kā arī Latvijas pārstāve Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijā. Pirmais WAVE klātienes pasākums ar padomnieces dalību būs ikgadējais kongress Vīnē 9.-11. maijā.

Vairāk informācijas par tīklu šeit: https://wave-network.org/

Ar “Norplus” atbalstu aprobēta jauna pieaugušo izglītības metode darbam ar neaizsargātām sievietēm

Nordplus  līdzfinansētā projekta "Vienoti mākslinieciskā, reģeneratīvā un transnacionālā pieredzē ar lellēm" tiešsaistes darbnīca notika 15. aprīlī ar sieviešu nevalstisko organizāciju un romu mediatoru dalību. Darbnīcā nu jau latviešu valodā un latviešu auditorijā tika aprobēta metode darbam ar lellēm. Metodes autore ir Marija Šejbala - Citava (Maria Schejbal-Cytawa) no Polijas. Semināru vadīja starptautiskā apmācībā zināšanas ieguvušās Ineta Krastiņa, Tautas lietišķās mākslas studijas “Atkalnis” vadītāja Ineta Krastiņa un Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Darbnīcas galvenais mērķis bija veicināt dalībnieku attīstību, izmantojot leļļu veidošanu un citas radošas un spēļu metodes. Darbs ar lellēm palīdz attīstīt personīgus stāstus, paust emocijas, vajadzības un domas, risināt jutīgus jautājumus un motivēt pārmaiņām.

Dalībnieces atzinīgi novērtēja jauno metodi, kā arī vienojās par darba turpināšanu, lai padarītu metodi pieejamu Latvijas NVO un sievietēm pēc COVID-19 pandēmijas. Plānojam semināru ukraiņu sievietēm – bēglēm.

Projektu atbalsta Valsts Izglītības attīstības aģentūra un programma “Nordplus”.

Latvijas pieredze darbā ar romu sievietēm tiek izcelta Slovākijā

Sieviešu sadarbības tīkla pieredze darbā ar romu sievietēm pēc Eiropas Dzimumu līdztiesības alianses rekomendācijas tika prezentēta kā viena no divām labajām praksēm Slovākijas Karpatu fondam, kas uzsāk atbalstu romu programmām no līdzekļiem, kas piešķirti ar Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta atbalstu. Tiešsaistes konferencē šā gada 4. aprīlī “Spēju veidošanas un nodarbinātības programma sievietēm no marginalizētām romu kopienām” piedalījās valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī romu sievietes. Valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte un romu mentore Malda Avramenko kopīgi prezentēja darbu ar romu kopienu Ventspilī un pasākumus un projektus, ko romu sieviešu atbalstam īsteno mūsu tīkls.

Mūsu pieredze tika atzīta par iedvesmojošu un tīkla pārstāves un romu sievietes uzaicinātas šogad pieredzes apmaiņas vizītē uz Slovākijas austrumu daļas pilsētām.

Konferences video un SST prezentācija 3:37:36 min. pieejama šeit: https://youtu.be/yVGn1hOthhs

Sieviešu dalība vēlēšanās un sieviešu jautājumi partiju programmās  - analizējam kopā ar starptautiskajām institūcijām

Sieviešu sadarbības tīkls dalījās pieredzē ar Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja darbiniekiem - Vēlēšanu nodaļas vadītāja vietnieku Ulvi Akhundlu un vecāko padomnieci Kjāru Kastaldo. Iepazīstinājām ar plānotajiem, regulārajiem pasākumiem – vēstulēm politiskajām partijām par sieviešu vietu sarakstos, iesakot pieņemt tā saucamo "rāvējslēdzēja principu, kā arī paredzēt sievietes saraksta galvgalī. Kopumā šogad plānoti arī citi pasākumi – prioritāro sievietēm svarīgo jautājumu ieteikumi programmām, īso programmu analīze, vēlēšanu analīze, kā arī Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšana nacionālā līmeņa politiķiem. Informēsim mūsu biedrus un sabiedrību, mudinot sievietes iesaistīties vēlēšanu procesā un pašās vēlēšanās, it īpaši atbalstot sievietes politiķes.

Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroja dalībnieki interesējās par sieviešu iespējām kandidēt, par pieeju nepieciešamajiem resursiem un vēlēšanu norisi, lai izlemtu par vēlēšanu novērošanas nepieciešamību.

Vairāk par Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroju un vēlēšanām šeit: https://www.osce.org/odihr/elections

Jaunā sadarbības memoranda padome uzklausa Sieviešu sadarbības tīkla priekšlikumus

Aprīļa pēdējā nedēļā darbu uzsāka Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda jaunā padome sanāca uz pirmo sēdi. Iekšlietu ministre Marija Golubeva, parlamentārais sekretārs Mārtiņš Šteins, valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs pozitīvi reaģēja uz mūsu tīkla priekšlikumiem - nozīmēt vienu kontaktpersonu informācijas apmaiņai starp NVO un ministriju, veicināt NVO iesaisti politikas dokumentu un nacionālo pozīciju sagatavošanā, izstrādāt kopīgus projektus inovācijām un problēmu risināšanai, padomes sanāksmes lielākoties rīkot tiešsaistē. Ministre piedāvāja domnīcu formātu sadarbībai, ko savukārt atzinīgi novērtēja klātesošie NVO pārstāvji. Mūsu piedāvātās prioritātes: vardarbības pret sievieti novēršana, mācības nozares profesionāļiem un sadarbības partneriem, drošības sabiedrībā un interneta vidē jautājumi.

Vairāk par Memorandu un iespējām iesaistīties šeit: https://www.iem.gov.lv/lv/iekslietu-ministrijas-un-nvo-sadarbibas-memorands?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Turpinām darbu pieaugušo mācību mobilitāšu attīstībai ERASMUS+ ietvaros

ERASMUS+ mobilitāšu sagatavošanai gan pieaugušajiem izglītojamajiem, gan mūsu tīkla dalīborganizāciju vadītājiem, aprīlī notika sagatavošanas vizīte Itālijā, Romā un Neapolē. Tās laikā tika strādāts pie sadarbības tīkla attīstīšanas, lai varētu veicināt sieviešu nabadzības novēršanu  un romu sieviešu iesaisti sabiedrības dzīvē, kā arī radošuma izmantošanu ienākumu radīšanai. Kopumā apzinājām piecas kompetentās organizācijas, tai skaitā uzņēmējdarbības attīstības institūcijas.

Nodibināta Ventspils romu sieviešu NVO “Sāre khetene” (Visi kopā!)

Starptautiskajā Romu dienā Sieviešu sadarbības tīkls organizēja pasākumu sieviešu līdzdalības veicināšanai un kapacitātes celšanai. Tā ietvaros notika ilgi plānots notikums - Ventspils romu sieviešu NVO dibināšana. Organizācijā apvienojušās romu sievietes un viņu draudzenes. Par organizācijas “Sāre khetene” vadītāju ievēlēta Malda Avramenko. Aktivitāti atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonds projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Saite uz fotogaleriju: https://sadarbibastikls.lv/lv/ventspils-romu-sieviesu-nvo-dibinasana

Pasākuma ietvaros izsaka konkrētus ieteikumus romu sieviešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai

Starptautiskās Romu dienas ietvaros, 8.aprīlī, Sieviešu sadarbības tīkls Jūrmalā organizēja pasākumu sieviešu līdzdalības veicināšanai un kapacitātes celšanai “SĀRE KHETENE”. Tajā piedalījās gan aktīvās romu sievietes, gan arī integrācijas jomas pārstāvji, lai mijiedarbotos un meklētu iespējas un rastu risinājumus romu sieviešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Pasākuma pirmajā daļā notika Apaļā galda diskusija par nākotni un sievietēm Latvijā. Tajā piedalījās Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore, Sandra Kapteine, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Solvita Rukute, Jelgavas Sabiedriskā centra vadītāja, Malda Avramenko, Ventspils romu mediatore; Rasma Zaharenko, Viļakas romu mediatore; Kaspars Zāģeris, Jauniešu organizācijas “Trepes” pārstāvis; Gunta Kelle, Jaunatnes organizāciju apvienības IMKA Latvija prezidente, Dace Paegle, Latvijas Bērnu formu brīvprātīgā koordinatore.

Sieviešu sadarbības tīkla prezentācija pieejama ŠEIT<<

Diskusijas laikā tika izdarīti vairāki būtiski secinājumi un rekomendācijas, kuras tūlītēji būtu nepieciešamas īstenot: https://sadarbibastikls.lv/lv/pasakuma-ietvaros-izsaka-konkretus-ieteikumus-romu-sieviesu-dzives-kvalitates-paaugstinasanai

Saite uz pasākuma fotogaleriju: https://sadarbibastikls.lv/lv/pasakums-starptautiskaja-romu-diena-0804

Ventspilī un Viļakā tiek izveidoti divi mobilie romu mediatoru biroji un to vadītājas apgūst jauno tehniku un digitālās prasmes

Šomēnes divās Latvijas pilsētās tiek izveidoti mobilie romu mediatoru biroji, aprīkoti ar visu darbam klātienē, pie klienta un attālināti - ar  nepieciešamo tehniku – viedtālruņiem, datoriem, daudzfunkciju kopēšanas/skanēšanas/drukas iekārtām un darbam nepieciešamajiem kancelejas un higiēnas piederumiem. Biroji tiek iekārtoti ar nepieciešamo pašvaldības atbalstu un sadarbībā ar to. Tādējādi Ventspils valstspilsētas pašvaldības teritorijā un Balvu novada pašvaldībā tiks uzlaboti darba apstākļi romu mediatorēm, lai iesaistītu aktīvās sievietes kopienās un attīstītu plašāku sadarbības tīklu savu klientu labā. Malda Avramenko un Rasma Zaharenko apguva jauno tehniku īpaši organizētās apmācībās. Šo aktivitāti atbalstīja Eiropas Dzimumu līdztiesības alianse.

Saite uz fotogaleriju: https://sadarbibastikls.lv/lv/romu-mediatores-sanem-datortehniku-un-aprikojumu

Sieviešu sadarbības tīkls piedalās ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijas izvērtēšanā

ANO Sieviešu statusa komisijas 66. sesijas noslēgumā tika apstiprināti secinājumi “Dzimumu līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana visām sievietēm un meitenēm saistībā ar klimata pārmaiņām, vides un katastrofu riska mazināšanas politiku un programmām”, kas pirmo reizi ANO sistēmā nostiprina viedokli, ka klimata pārmaiņa nesamērīgi ietekmē sievietes un meitenes. Piemēram, sausums un plūdi un citas vides krīzes, un rosina piedāvāt īpašus pasākumus, ko dalībvalstis, ANO aģentūras un pilsoniskā sabiedrība var veikt, lai nodrošinātu sabiedrības noturību, pārmaiņu seku mazināšanu un ilgtspējīgu atveseļošanos.

Nerediģētā versija angļu valodā pieejama šeit: https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-03/CSW66%20Agreed%20Conclusions_Advance%20unedited%20version_25%20March%202022.pdf

Nevalstisko organizāciju dalību dokumenta izstrādes procesā un pašā sesijā šī gada 28. aprīlī izvērtēja NGO CSW/NY (NVO, kas organizē Sieviešu statusa komisijas un sieviešu NVO sadarbību un paralēlos pasākumus) seminārā. Vienu no darba grupām vadīja Inete Ielīte. Īpaša atzinība gan darba grupā, gan pasākuma plenārsēdē tika izteikta Sieviešu statusa komisijas Biroja loceklim Mārim Burbergam, Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Apvienoto Nāciju organizācijā trešajam sekretāram, Sieviešu statusa komisijas biroja loceklim.

Valdes locekle Kristīne Oļeiņika dalās pieredzē par sadarbību starp diasporu un Latviju

Pēc Diasporas māsu un vecmāšu apvienības aicinājuma, Sieviešu sadarbības tīkla valdes locekle PhD Kristīne Oļeiņika piedalījās ar prezentāciju diasporas sadarbības konferencē "Sieviete medicīnā un zinātnē Latvijā un pasaulē", kas norisinājās 2022. gada 30. aprīlī Londonā, Lielbritānijā. Savā uzrunā Kristīne, kas ir pēcdoktorantūras pētniece Hārvarda univesritātes Medicīnas skolā un Bostonas Bērnu slimnīcā un docente un vadošā pētniece Rīgas Stradiņa universitātē,  uzsvēra mentoringa attīstību Latvijā sievietēm zinātnē un medicīnā, kā arī informēja par jaunās organizācijas “Sievietes medicīnā” dibināšanu.

Saite uz ziņu un prezentāciju PPT https://sadarbibastikls.lv/lv/valdes-locekle-kristine-oleinika-dalas-pieredze-par-sadarbibu-starp-diasporu-un-latviju-

Kristīnes Oļeiņikas prezentācija un atbildes uz jautājumiem šeit no 22:45 min.: https://www.facebook.com/DiasporasMasasVecmates/videos/539097117658628

Saite uz ziņu portālā LSM.LV<<

Balva Sievietei līderei

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls februāra nogalē tika izsludinājis kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Kopumā šogad tiks piešķirtas sešas balvas – pa vienai Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos un viena balva diasporas pārstāvei Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs. Sieviešu sadarbības tīkls un partneri – Latvijas Pašvaldību savienība un Labklājības ministrija par balvas pasniegšanu informēs atsevišķi tuvākajā laikā pēc vienošanās par balvas ceremoniju.

Sieviešu sadarbības tīkla darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros. Aktualitātes tapušas ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri