Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Romu sievietes nodibina savu tiesību aizstāvības NVO

2020. gada 31. oktobrī, sanākot klātienē un virtuāli, notika dibināšanas sanāksme romu sieviešu un viņu draugu nevalstiskajai organizācijai.

Kā biedrības mērķi tika izvirzīti sekojoši - veicināt romu sieviešu līdzdalību sabiedrības dzīvē, celt romu sieviešu kapacitāti, atbalstīt profesionālajā izaugsmē un karjeras veidošanā, veicināt romu ģimeņu labklājību un iesaisti darba tirgū un izglītības apguvē,  sadarboties ar līdzīgām organizācijām Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs, piedalīties sabiedrības integrācijas, izglītības un sociālās un citu nozaru politiku veidošanā un veicināt  sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas procesos starptautiskā, nacionālajā un vietējā līmenī. Kā prioritārie uzdevumi tika ieskicēti sekojoši -  romu skolotāja palīga jautājuma virzīšana Saeimā.,  romu kā sociālā riska grupas iezīmēšana valsts politikās un ES finansējuma piešķīrumiem un  romu sieviešu atbalsta punkta izveide Rīgā.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri