Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Romu mediatores saņem datortehniku un aprīkojumu

Starptautiskās Romu dienas ietvaros Sieviešu sadarbības tīkls Jūrmalā organizēja pasākumu sieviešu līdzdalības veicināšanai un kapacitātes celšanai “SĀRE KHETENE”. Pasākuma ietvaros romu mediatorēm, aktīvajām sievietēm kopienās, Sieviešu sadarbības tīkls pasniedza datortehniku darbam ar romu kopienas cilvēkiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība un izglītība. Aktivitāti atbalsta Eiropas Dzimumu līdztiesības alianse.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri