Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Romu apmeklētāju pieņemšanu Rīgas NVO namā uzsāk Rīgas romu mediatore

Kopš 2020. gada 4. novembra ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla atbalstu Rīgas NVO namā Ieriķu ielā 43A tiek nodrošināta regulāra romu mediatora apmeklētāju pieņemšana. Romu mediatore Marta Paņko pieņems apmeklētājus katru trešdienu un ceturtdienu, izņemot svētku dienas, laikā no 10.00 līdz 14.00 Rīgas NVO nama 109. telpā. Pieteikšanās vizītei pa tālruni 28949554.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c. Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par dažādām sociālā atbalsta iespējām, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos. 

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri