Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Romu aktīvistes cels kvalifikāciju darbnīcās vecāku personības attīstīšanai

Sieviešu sadarbības tīkls ziņo, ka ir organizējis piecu 5 romu mediatoru, romu aktīvistu un romu skolotāju palīgu dalību darbnīcās, kas paredzētas vecākiem, kuru bērni sastopas ar grūtībām iekļauties skolā. 

Mērķis dalībai projekta We Are Not Different (WAND) organizētajās darbnīcās 29. martā un 12. aprīlī ir paplašināt Sieviešu sadarbības tīkla parnterību pieaugušo izglītībā, kā arī jaunu zināšanu ieguve tīkla atbalstītajām romu mediatorēm un aktīvistēm. 

Plānots, ka darbnīcā mūsu dalībnieces attīstīs komunikācijas iemaņas, stresa noturību, pārliecību par saviem spēkiem un laika plānošanu. Tāpat būs iespēja labāk izpētīt savas stiprās un vājās puses, noteikt savas attīstības pamatvirzienus nākotnē.

Darbnīcas programma:

29. marts

1. Ātras un uz sadarbību vērstas komunikācijas izveide:

- Sagatavošanās sarunai – sarunas stratēģijas un norises izveide;

- Kontakta izveide un sadarbības nostiprināšana;

- Netiešo ietekmes paņēmienu izmantošana ātrākai uzticības izveidošanai;

- Praktiski vingrinājumi – netiešo ietekmes paņēmienu izmantošana.

2. Stress, kas palīdz, dod enerģiju un dziedē:

- Stresa psihofizioloģija un hormoni – kā to izmantot savā labā;

- Sava stresa un pašregulācijas līmeņa noskaidrošana;

- Sevis pašmotivācija un emociju regulēšana – priekšnoteikumi stresa pārvaldīšanai;

- Efektīvākie relaksācijas paņēmieni.

12. aprīlis

3. Laika vadības psiholoģija

- Kāpēc laika vadība nedarbojas – psiholoģiskie šķēršļi un to apiešana;

- Atlikšanas sindroma un citu laika zagļu pārvarēšanas paņēmieni;

- Mācāmies teikt „nē” nevajadzīgiem pasākumiem, aktivitātēm un cilvēkiem;

- Rīcība laika trūkuma apstākļos - kā saglabāt nervus un enerģiju;

- Metodes darbam ar sarežģītiem un nepatīkamiem uzdevumiem;

- Sava laika vadības līmeņa noskaidrošana;

- Laika vadība un uzņēmumā iedibinātās prakses;

- Paņēmieni, kas palīdz izplānot un savienot vairākus projektus. Tālo, tuvo mērķu un starprezultātu plānošana;

- Plānošana un prioritāšu noteikšana (Švāba, Eizenhauera u.c. metodes);

- Mūsdienīgie digitālie rīki, kas atvieglo laika vadīšanu un ceļ cilvēka efektivitāti;

- Nospraustie mērķi un negaidīti apstākļi – kā saglabāt elastību plānošanā;

- Efektīvas dienas plānošana - kā pagūt to, kam parasti laika neatliek.

Darbnīcu vadīs Jānis Roze – šarmants pasniedzējs ar ievērojamu pieredzi kursu programmu veidošanā un pasniegšanā, psiholoģijas doktora zinātniskā grāda pretendents Latvijas Universitātē. 

Sieviešu sadarbības tīkls jau vairāk kā piecus gadus aktīvi darbojas romu kopienas integrācijas jautājumos, organizējot aktivitātes gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, piemēram:

- romu kultūras popularizēšana kopš 2017. gada;

- romu sieviešu iesaiste un kapacitātes celšana - nacionāli un starptautiski semināri;

- atbalsts romu mediatoriem un aktīvistēm savu vajadzību analīzē un nodošanā nacionālajām un starptautiskajām organizācijām - tikšanās ar Saeimas Cilvēktiesību komisijas un prezidija vadību, ANO Sieviešu diskriminācijas komitejai Latvijas Ēnu ziņojumam, LM Dzimumu līdztiesības komitejai;

- atbalsts romu mediatorēm viņu darba uzlabošanai - mobilo ofisu izveide 2022. gadā un mācības mediatorēm un aktīvistēm;

- informatīvs atbalsts e-pastu listēs, Facebook grupā  “Romu un NVO sievietes”;

- konsultatīvs atbalsts Romu kultūras un mākslas centram par muzeja attīstību;

- sadarbības ar romiem popularizēšana un SST dalīborganizāciju iesaiste pasākumos un romu kopienu atbalstā;

- romu kultūras prezentāciju veicināšana starptautiskā līmenī (dalība konkursos).

SST darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri