Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Rekvizīti

Mūsu rekvizīti:

Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” 
 
Sabiedriskā labuma organizācija

Reģ. Nr. 40008132522
Dzirnavu iela 3A-22
Rīga, LV-1010

Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts.: LV18HABA0551025228617

Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV52TREL9088018001000
 

OID: E10050438

PIC kods: 945561239

Transparency register number: 495746250848-67

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri