Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Projekts “SAULESPUĶE” - atbalsts Ukrainas sievietēm un meitenēm Rīgas reģionā

Projekta mērķis:nodrošināt atbalsta sniegšanu Ukrainas sievietēm un meitenēm Latvijā.
Projekta mērķis: nodrošināt atbalsta sniegšanu Ukrainas sievietēm un meitenēm Latvijā, kuras, bēgot no kara Ukrainā, apmetušās Rīgas reģionā.

Projekta mērķa grupa ir Ukrainas civiliedzīvotājas  – Ukrainas kara bēgles, kuras apmetušās Rīgas reģionā, īpaši sievietes darbspējīgā vecumā un jaunietes.

Tiks nodrošināts mentora/ kouča pakalpojums, radīti latviešu valodas mācību materiāli jaunietēm un sievietēm, iesaistot mēŗkauditoriju, radīta droša vide - radoša telpa - sieviešu un jauniešu aktivitātēm Rīgā.

Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai būs pieejami vajadzībām pielāgoti pakalpojumi, sniegts psiho-emocionālais atbalsts, nodrošināta krīzes intervence, mazināts post-traumatiskais stress, uzlabota labbūtība, uzlabotas latviešu valodas zināšanas, jo īpaši jaunietēm, veicināta iekļaušanās vietējā sabiedrībā un piekļuve atbalsta, palīdzības un pakalpojumu saņemšanai.

Projekts “SAULESPUĶE - atbalsts Ukrainas sievietēm un meitenēm Rīgas reģionā” tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu, un par tā satura kvalitāti atbild biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”.
Jūsu drošība un labbūtība ir mūsu prioritāte.

#NVOatbalstaUkrainu#ESfondi#EUfunds#EUinmyregion#esfondidrosiba
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri