Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Projekta "Ekofeminisms: jūsu rīcībai ir nozīme!" informācija

Mēs esam priecīgas dalīties ar pieredzi un iespaidiem no izglītojošā un iedvesmojošā projekta "Ekofeminisms: Jūsu rīcībai ir nozīme!" pasākuma, kas notika Turcijā.

Šis projekts, kuru atbalsta Erasmus+  sniedza neaizmirstamu pieredzi mūsu trim jaunajām sievietēm.
Projekta mērķi un nozīme:
Projekts pievērš uzmanību svarīgam jautājumam par mūsu sabiedrības un ekonomikas attīstības modeļa negatīvo ietekmi uz vidi un sociālajām grupām. Ekofeminisms kā koncepts tiks izmantots, lai aplūkotu un risinātu šīs problēmas, akcentējot uz ilgtspējīgu nākotni.
 
Projektā paredzētas kultūras un izglītojošās aktivitātes savstarpējas izpratni un cieņas veicināšanai, kā arī kopigas izpratnes radīšanai no dažādu valstu perspektīvas un pieejām ekofeminisma jautājumiem.
 
Diskusijas un plānošana: jaunieši aktīvi iesaistāss diskusijās, mērķu un uzdevumu rakstīšanā, kā arī piedalījās projekta nākamo aktivitāšu plānošanā. Tas ne tikai veicina viņu personīgo un profesionālo attīstību, bet arī palīdzēja veidot konkrētus soļus turpmākai ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai.
 
Projektā piedalās Latvijas romu meitenes un Ukrainas meitenes, kas šobrīd uzturas Latvijā. 
 
Uzziņa
Romu sieviešu un meiteņu iespējošanai vairāku gadu laikā tika īstenota kapacitātes celšanas programma ar EEZ un Norvēģijas finansējumu Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītajā projektā "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā", kā arī ERASMUS + Valsts izglītības aģentūras atbalstīto mācību mobilitāšu pasākumos.
Sieviešu sadarbības tīkls un tā organizācijas ilgus gadus sadarbojas ar Kultūras ministriju, tai skaitā romu sieviešu kapacitātes celšanai.
 
 Aicinājums sekot mums:
Aicinām sekot mums, lai atbalstītu šo svarīgo iniciatīvu un uzzinātu vairāk par ekofeminismu kā efektīvu risinājumu ilgtspējīgai nākotnei.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri