Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Plāno aktivizēt Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijas nacionālo koordināciju

Aizsargāt sievietes no vardarbības un vardarbības ģimenē, nevalstisko organizāciju sniegto pakalpojumu taisnīga apmaksa, nepieciešamo kompetenču nodrošināšana Latvijā, lai palīdzētu sievietēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības - šie jautājumi ir prioritāri 2022. gadā visā Eiropā. 

Strādājot kopā nacionālajā līmenī un Eiropas tīklos, biedrība "Skalbes", Talsu krīzes centrs, Sieviešu sadarbības tīkls tuvākajos mēnešos aktīvizēs Eiropas Sieviešu lobija Vardarbības observatorijas nacionālo koordināciju, aicinot pievienoties arī jaunus ekspertus un paplašinot iespējas mācīties.

Paldies visiem par iesaisti un priekšlikumiem! #ViolencePrevention

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri