Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Piedalāmies WAVE Konsultatīvās padomes ikgadējā sanāksmē Vīnē

Šā gada 10. un 11. maijā kopā 45 citu valstu pārstāvēm Sieviešu sadarbības tīkla padomniece un pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē Dr. phys. Inta Poudžiunas piedalījās lielākajā Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību (WAVE) Konsultatīvās padomes sanāksmē. 

Sanāksmes dienaskārtībā bija dalībvalstu aktuālo jautājumu un palīdzības Ukrainas bēglēm tīkla dalībvalstīs. Tika pārrunāti tīkla stratēģijas, palīdzības biedriem, jaunu projektu attīstības jautājumi.

Sieviešu sadarbības tīkls pievienojās WAVE, lai veicinātu Latvijas NVO un sadarbības partneru kapacitātes celšanu, attīstot pakalpojumus no vardarbības cietušajām personām, lai veicinātu Latvijas ekspertu līdzdalību starptautiskā pieredzes apmaiņā un dalītos savā pieredzē citās valstīs, it īpaši attīstības sadarbības jomā. Līdz 2021. gadam tikai mūsu dibinātājorganizācija “Skalbes” piedalījās WAVE tīkla darbā.

Galvenie ieguvumi no dalības sanāksmē:

- Iegūtas jaunas prasmes starptautisku pasākumu organizēšanā - sākot ar pieejamas vietas sagatavošanu dalībniekiem, sagaidošas atmosfēras nodrošināšanu pirms pasākuma un drošu vidi pasākuma laikā;

- Iepazīšanās ar WAVE organizācijas feministu komunikācijas procesu, kas nodrošina uz sadarbību un līdzdalību balstītu klimatu sanāksmes laikā;

- Iegūtas zināšanas par WAVE datu vākšanas rīku - novatorisku tiešsaistes anketu, kas ietver Stambulas konvencijā noteiktos minimālos datu vākšanas standartus. Sanāksmes laikā bija iespējams iepazīties ar šīs anketas stiprajām un vājajām pusēm;

- Sanāksmes laikā tika gūtas jaunas zināšanas par normatīvajiem aktiem Eiropas valstīs, kas paredz aizsardzību sievietēm, kuras cietušas vardarbībā;

- Bija iespēja iepazīties ar prioritātēm, kādas izvirza WAVE nākošajam darbības periodam, un procesu kā tiek attīstītas stratēģijas nākošajam divu gadu periodam.

Vairāk informācijas par tīklu šeit: https://wave-network.org/

WAVE Konsultatīvās padomes ikgadējā sanāksmē Vīnē

Šā gada 10. un 11. maijā kopā 45 citu valstu pārstāvēm Sieviešu sadarbības tīkla padomniece un pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē Dr. phys. Inta Poudžiunas piedalījās lielākajā Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību Konsultatīvās padomes sanāksmē.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri