Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Piedalāmies sanāksmē ar labklājības ministri Eviku Siliņu par valdības deklarāciju

Kopā ar kolēģiem no biedrībām "Patvērums "Drošā māja"", "Skalbes", "Sāre Khetene", sadarbības partneriem no Latvijas Pašvaldības savienības, Latvijas sarkanā krusta, EAPN-Latvija, Liepājas Neredzīgo biedrību, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību "Dzīvības koks", kā arī citām sabiedrības organizācijām - piedalījāmies sanāksmē ar labklājības ministri Eviku Siliņu par valdības deklarāciju.

Mūsu aicinājums:
 
1) stiprināt starpministriju sadarbību dažādās jomās, īpaši sieviešu veselības, darbspējas, invaliditātes un jomā, bērnu un jaunatnes jomā un citās;
 
2) īpaši pievērst uzmanību pievērst uz klientu orientētai pakalpojumu saņemšanai un sadarbībai starp pakalpojumu sniedzējiem, lai pakalpojuma saņēmējam, piemēram no vardarbības cietušajām personām;
 
3) kopīgi strādāt pie jaunām politiku monitoringa formām, lai enerģētikas krīzes apstākļos pievērstu uzmanību tām grupām, kas nav pietiekami aizsargāti, tai skaitā pievēršot uzmanību ģimenēm, kur bērnus audzina viens vecāks;
 
4) veicināt līdzdalības finansējuma nodrošinājumu Latvijas organizācijām, kuru Eiropas tīkli ir Eiropas Sociālās platformas biedri un kas tādejādi ir iesaistītas gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politikas veidošanā un pakalpojumu attīstībā.
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri