Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Piedalāmies Saeimas cilvēktiesību komisijas atvērto durvju dienā

Pārrunājām svarīgus jautājumus par vides un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem,

Sieviešu sadarbības tīkls (SST) vērsa uzmanību uz to, ka vide, kas piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nes šo labumu visai sabiedrībai, īpaši uzsverot māmiņas ar bērniem un sievietes pensijas vecumā. 
Anda Švinka izteica būtiskus priekšlikumus, lai uzlabotu pieejamību un atbalstītu ikvienu, kas saskaras ar šādiem izaicinājumiem.
"Mūsu mērķis ir redzēt ciešu sadarbību starp komisiju un NVO, lai radītu vidi, kas ir gan pieejama, gan atbalstoša visiem. Lai būtu soliņi pilsētās, uzbrauktuves un tualetes ēkās, lai vilcienos un autobusos varētu iekāpt un turēties. 
Tāpat ir svarīgi nodrošināt, ka NVO ekspertīze tiek izmantota, lai palīdzētu arhitektiem, dizaineriem un iepirkumu veicējiem izprast un ievērot nepieciešamos standartus, tādējādi garantējot augstu kvalitāti infrastruktūras, preču un pakalpojumu nodrošinājumā.
Pieejamība ir tiesības, nevis privilēģija. Kopā mēs varam veidot iekļaujošāku sabiedrību, kurā katrs var justies vērtīgs un brīvi pārvietoties. 
Vienojamies kopā ar:
<img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/2/16/1f449.png" alt="
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri