Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Piedalāmies Pasaules bankas grupas projekta "Sievietes, uzņēmējdarbība un tiesības" pētījumā un saņemam atzinību

Pasaules bankas grupas projekta “Sievietes, uzņēmējdarbība un tiesības” (Women, Business and the Law) martā publiskoja ziņojumu par škēršļiem sieviešu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai 190 valstīs. Šogad ziņojumā apkopoti dati pēdējo piecu desmitgažu laikā - no 1970. līdz 2022. gadam, tas atrodams šeit.

Pasaules bankas grupas projekta “Sievietes, uzņēmējdarbība un tiesības” mājaslapā var atrast daudz informācijas par sievietēm uzņēmējdarbībā un to sekmējošiem vai ierobežojošiem likumiem, datu vizualizācijas rīku un jaunākos politikas kopsavilkumus par dažādiem sieviešu līdztiesību nodrošinošiem pasākumiem, tai skaitā juridisko bērnu aprūpes pakalpojumu politiku un politiku, kas aizsargā sievietes no invaliditātes: https://wbl.worldbank.org/en/wbl.
 
Informācijai - Latvijas sieviešu situācija uzņēmējdarbībā (gan balstīta uz Rīgas datiem) novērtēta visos indikatoros ar 100 punktiem. Kopumā tā novērtētas 14 OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) valstis.

Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte saņēma  pateicības rakstu par ieguldījumu ziņojuma tapšanā.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri