Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Pasākuma ietvaros izsaka konkrētus ieteikumus romu sieviešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai

Starptautiskās Romu dienas ietvaros, 8.aprīlī, Sieviešu sadarbības tīkls Jūrmalā organizēja pasākumu sieviešu līdzdalības veicināšanai un kapacitātes celšanai “SĀRE KHETENE”. Tajā piedalījās gan aktīvās romu sievietes, gan arī integrācijas jomas pārstāvji, lai mijiedarbotos un meklētu iespējas un rastu risinājumus romu sieviešu dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

Pasākuma pirmajā daļā notika Apaļā galda diskusija par nākotni un sievietēm Latvijā. Tajā piedalījās Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore, Sandra Kapteine, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece, Solvita Rukute, Jelgavas Sabiedriskā centra vadītāja, Malda Avramenko, Ventspils romu mediatore; Rasma Zaharenko, Viļakas romu mediatore; Kaspars Zāģeris, Jauniešu organizācijas “Trepes” pārstāvis; Gunta Kelle, Jaunatnes organizāciju apvienības IMKA Latvija prezidente, Dace Paegle, Latvias Bērnu formu brīvprātīgā kooridinatore.

Sieviešu sadarbības tīkla prezentācija pieejama ŠEIT<<

Diskusijas laikā tika izdarīti vairāki būtiski secinājumi un rekomendācijas, kuras tūlītēji būtu nepieciešamas īstenot:

Izglītība

- katrā pašvaldībā, ja skolā ir vairāk nekā 10 romu bērni, ir vajadzīgs romu skolotāja palīgs;

- nepieciešams iesaistīt romu tautības bērnus interešu izglītības nodarbībās;

- bērnus un jauniešus ir jāiesaista sporta aktivitātēs.

Nodarbinātība

- radošā potenciāla attīstībai - radošo spēju kartēšana romu kopienās pieaugušajiem un bērniem pašvaldībās un atbalsta programmas izstrāde valsts līmenī;

- lai attīstītu šādu programmu valsts un pašvaldību līmenī nepieciešama sadarbība - politikas plānotāji (M, IZM, LM), pašvaldības, romu kopienas, nevalstiskās organizācijas.

Ģimene

- ģimenes statusa stiprināšana romu kopienās;

- veicināt pienākumu dalīšanu ģimenēs – līdztiesība, atbildības sajūta par bērniem un dzīvesbiedru;

- veicināt romu sieviešu izpratni par savām vajadzībām;

- neaizmirst par saviem hobijiem, atrast laiku sev, kopīgas nodarbes;

- veicināt paaudžu solidaritāti un vecvecāku iesaisti jaunāko ģimenes locekļu aprūpē;

- veicināt izglītošanos - kursi tēviem un mātēm.

Veselība

- lielāks atbalsts veselības pakalpojumu pieejamībai bērniem un pieaugušajiem, it īpaši maznodrošinātās ģimenēs;

- katrā pašvaldībā nodrošināt vajadzīgo mediatoru skaitu (līdzekļi no pašvaldību budžeta);

- nepieciešams informatīvs materiāls par veselības jautājumiem latviešu/romu, krievu valodās.

Otrajā pasākuma daļā visiem klātesošajiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās ar keramikas apgleznošanu, ko vadīja Dace Paegle, Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgo koordinatore, kā arī Lieldienu dekoru izveides no dabas veltēm darbnīcā. Tās vadītāja bija Vanda Brūvele, karjeras un radošuma konsultante.

Diskusijas un radošās darbnīcas atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonds projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Sieviešu sadarbības tīkls jau vairāk kā piecus gadus aktīvi darbojas romu kopienas integrācijas jautājumos, organizējot aktivitātes gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.

 

Pasākums Starptautiskajā romu dienā, 08.04.

Starptautiskās Romu dienas ietvaros Sieviešu sadarbības tīkls Jūrmalā organizēja pasākumu sieviešu līdzdalības veicināšanai un kapacitātes celšanai “SĀRE KHETENE”. Diskusijas un radošās darbnīcas atbalstīja Aktīvo iedzīvotāju fonds projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri