Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Par sieviešu parlamentārās grupas izveidi, ikgadēju konferenci un sadarbību

Šā gada 1.novembrī Sieviešu sadarbības tīkls nosūtīja Latvijas Republikas 14. Saeimas deputātēm nosūtīja oficiālu vēstuli. 

Balstoties uz vairāku iepriekšējo, bet ne pēdējo Saeimu pieredzi, kā arī pieredzi citu valstu parlamentos, izveidot sieviešu parlamentāro grupu, kuras mērķus, protams, vislabāk varētu formulēt pašas deputātes, tika izteikti šādi priekšlikumi:

1) Veicināt ideju apmaiņu par sievietēm svarīgiem jautājumiem (sieviešu līdzdalība politikā, sieviešu pilsoniskā līdzdalība, sieviešu karjeras attīstība u.c.);

2) Veicināt sievietēm būtisku jautājumu virzību Saeimā (veselība, aizsardzība pret vardarbību, ģimeņu atbalsta jautājumi u.c.);

3) Rīkot Saeimā ikgadēju konferenci sadarbībā ar sieviešu organizācijām par sievietēm svarīgu jautājumu risinājumiem.

Vairāk informācijas varat gūt no Apvienoto Nāciju organizācijas iniciatīvām, piemēram, lielākās datu bāzes par velēšanu procesiem ACE projektā un tajā aprakstītajām pieredzēm sieviešu parlamentāro grupu darbam (https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/ge10/women2019s-parliamentary-caucuses) vai Īrijas Republikas parlamenta https://www.oireachtas.ie/en/members/womens-caucus/.

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (ST) dibināts 2003. gada 24. septembrī. Latvijas sieviešu organizāciju Sadarbības tīkls veidots, lai nodrošinātu koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai un kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī, un kā biedrība reģistrēts 2008. gada 6. oktobrī. ST darbības virzieni:

1) Ģimenes politika - vīriešu un sieviešu līdzvērtīgu iesaistīšanos bērnu audzināšanā veicināšana;

2) Uzņēmējdarbība un nodarbinātība - sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un sieviešu finansiālās neatkarības veicināšana, vertikālās un horizontālās segregācijas izskaušana darba tirgū;

3) Cilvēktiesības - vardarbības ģimenē un sieviešu un meiteņu tirdzniecības, prostitūcijas izskaušana

1.;

4) Politiskā lēmumu pieņemšana – līdzvērtīga sieviešu pārstāvniecība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos;

5) Izglītība - no dzimumu stereotipiem brīvas izglītības sekmēšana un publiskās mediju telpas veidošana.

Kopš 2003. gada 12. oktobra ST ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Eiropas Sieviešu lobijs ir sabiedriska organizācija, kura veicina sieviešu iespējas, cīnās pret visa veida vardarbību un vardarbību, kura vērsta pret sievietēm, nodrošina sievietēm pilnīgu savu cilvēktiesību īstenošanu, panākot viņu aktīvu iesaisti sabiedrības un politikas procesu ietekmēšanā. ST regulāri pasniedz Dzimumu līdztiesības balvu politiķiem par panākumiem dzimumu līdztiesības veicināšanā Latvijā.

 

 

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri