Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Par ieguldījumu dzimumu līdztiesības politikā godina deviņus Latvijas politiķus

Sieviešu sadarbības tīkls informē, ka notikusi kārtējā Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonija, kurā sumināti deviņi nacionāla līmeņa politiķi par viņu  ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā.

Politiķus balvai izvirzīja un atbalstīja Sieviešu sadarbības tīkla dalīborganizācijas: jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija", biedrības "EAPN-Latvia", "Sāre khetene", IWO-Starptautiskās sieviešu organizācija Latvijā, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija", Latvijas Bērnu forums, Latvijas Audžuģimeņu biedrība, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne”, Latvijas Katoļu sieviešu apvienība, biedrība “Patvērums "Drošā māja"”, Sieviešu sadarbības tīkls, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība, biedrība "Vita".

Balvas nolikumam atbilstošos balvas kandidātus izvērtēja neatkarīgie žūrijas komisijas locekļi:  Dace Terzena, žurnāla “Mājas viesis” galvenā redaktore, Mudīte Priede, Latvijas Pašvaldību Savienības ģenerālsekretāre, Dr. Kārlis Bukovskis, Ārpolitikas institūta direktors un Sieviešu sadarbības tīkla valde.

Dzimumu līdztiesības galvenās balvas ieguvēja 2022. gadā ir Evita Zālīte-Grosa (JKP). Kā viņas galvenie sasniegumi pēdējo četru gadu laikā akcentēti šādi darbi - izveidotas jaunas sadarbības formas Labklājības ministrijā ar partneriem bērnu tiesību aizsardzībā, Saeimas deputātu grupas onkoloģijas pacientu atbalstam vadīšana, koordinēšana un cīņa par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, veiksmīga sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām labklājības nozarē, kā arī personīgais piemērs, iesaistoties politikā. Politiķi balvai izvirzīja jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija" un nomināciju atbalstīja biedrība “Patvērums "Drošā māja"”, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija", Latvijas Audžuģimeņu biedrība, Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne" un Latvijas Katoļu sieviešu apvienība.

Žūrija īpaši atzīmēja vēl divus laureātus - Andreju Judinu (JV) par darbu Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumu darba grupas vadīšanā, sadarbībā ar ekspertiem un starpinstitūciju sadarbības veicināšanu bērnu, kuri cieš no vardarbības, stāvokļa uzlabošanai, un Mariju Golubevu (A/P) - iestāšanās par senioru, kuri lielākoties ir sievietes, aprūpi, jaunu paaudžu atbalsta sistēmu, izglītības kvalitātes reformu, Civilās savienības likuma virzīšanu, par diskusiju kultūras uzlabošanu medijos.

Balvas par ieguldījumu līdztiesības stiprināšanā un atzinību par paveiktajiem darbiem saņēma Nauris Puntulis (VL), Gatis Eglītis (JKP), Regīna Ločmele (S), Ilmārs Dūrītis (A/P), Imants Parādnieks (VL) un Anda Čakša (JV).

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (VL) saņēma pateicību par ieguldīto darbu pie romu konsultatīvās padomes sastāva atjaunošanas, kā arī Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai nodrošināšanas, personīgu līdzdalību romu kopienas atbalstam.

Bijušā Labklājības ministra Gata Eglīša (JKP) nopelnu vidū - dzimumu līdztiesības jautājumu problemātikas Latvijā aktualizēšana, galvenokārt koncentrējoties uz nevienlīdzības mazināšanu atalgojuma jomā, abu vecāku iesaisti bērnu audzināšanā. Viņa vadībā Labklājības ministrija, konsultatīvās padomes un dažādu sabiedrības grupu pārstāvji guva pieredzi tieši ietekmēt valsts politiku un valsts atbalsta programmas, tādējādi radot uzticību valstij.

Bijusī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas priekšsēdētāja Regīna Ločmele (Saskaņa) atbalstīja pretnabadzības un sociālās iekļaušanas politiku, iestājās par Satversmes tiesas lēmuma izpildi atbilstošā līmenī saistībā ar garantētā iztikas minimuma noteikšanu, kā arī par patēriņa groza izmaksu noteikšanu Eiropas Savienībā un par enerģētiskās nabadzības mazināšanu.

Par darbu Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā, sarunu vadīšanu, aktīvu dalību programmas sagatavošanā un izstrādē ar NVO un nozares profesionāliem valsts apmaksātas programmas krūts rekonstrukcijai atjaunošanu balvu saņēma Ilmārs Dūrītis (A/P).

Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos, Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” vadītājs Imants Parādnieks (VL) balvai tika nominēts par darbu pie ekspertu sadarbības platformas izstrādāto tautas ataudzes stratēģiju “Ģimene – Latvija – 2030 (2050). Atjaunojamies!”, kā arī Goda kartes izveidošanu, kas ir ļoti noderīgs atbalsts ģimenēm. Novērtēts viņa darbs pie valsts mājokļu pieejamības veicināšanas aktivitātēm un problemātikas pacelšanu un latviešu reemigrācijas veicināšanu.

Anda Čakša (JV) Saeimas Dzimumu līdztiesības, reproduktīvās veselības un veselīgas seksualitātes veicināšanas deputātu grupas vadītāja, pēdējo četru gadu laikā iestājusies par dzimumu līdztiesību un pret vardarbību visdažādākajās tās izpausmēs un atbalstījusi Stambulas konvencijas ratifikācijas procesu. Viņa strādājusi pie pieteikuma Satversmes tiesai, lūdzot izvērtēt, vai Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanu un apkarošanu atbilst Latvijas pamatlikumam.

“Šī gada balvas laureāti tika izvēlēti par konkrētiem, praktiskiem darbiem un rezultātiem, atvērtību sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību. Ar šo balvu gribam vēlreiz pateikt, ka katrs labs darbs ir jānovērtē. Vēlos akcentēt, ka balvas laureātus varam uzskatīt par piemēriem, ko var izdarīt politiķis savā amatā, ja vēlas izmaiņas sieviešu un meiteņu, vīriešu un zēnu – visu mūsu dzīvēs – tāpēc šī balva ir svarīga sabiedrībai kopumā,” uzsver Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja.

Sieviešu sadarbības tīkls Dzimumu līdztiesības balvu iedibināja ar mērķi izcelt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības veicināšanā. Dzimumu līdztiesības balva pamīšus tiek pasniegta nacionālā līmeņa un pašvaldību politiķiem. Pirmo reizi tā tika pasniegta 2006.gadā un to saņēma Linda Mūrniece par ieguldījumu Valsts programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008. gadam izveidē un koordinēta darba cilvēku tirdzniecības problēmu risināšanā uzsākšanu, Ainārs Baštiks par Uzturlīdzekļu garantiju fonda izveidi, Žanete Vasaraudze par sociāli neaizsargātu grupu interešu aizstāvību. Pēdējās balvas tika pasniegtas 2021. gadā, tās ieguvēji bija Elita Eglīte, Sergejs Maksimovs, Antoņina Ņenaševa, Uģis Mitrevics, Eva Kārkliņa, Gunārs Ansiņš, Olafs Pulks, Daiga Mieriņa, Jānis Rozenbergs, Regīna Tamane, Nataļja Kožanova un Jānis Ozoliņš.

Balvas ceremonija tiek īstenota projekta "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā" ietvaros, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls) ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Darbības jomas: cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības attīstība. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Misija: Sieviešu organizāciju koordinācija Latvijā - Eiropā un pasaulē!

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, padomniece sabiedriski attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@sadarbibastikls.lv

Dzimumu līdztiesības balva 2022

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtētu politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, Sieviešu sadarbības tīkls 2022.gada 15.decembrī pasniedza balvas nacionālā līmeņa politiķiem par viņu ieguldījumu pēdējo četru gadu laikā. Šogad Sieviešu sadarbības tīkla valdes un neatkarīgo ekspertu žūrijai tika izvirzīti un balvas saņēma deviņi politiķi: Evita Zālīte-Grosa (JKP), Anda Čakša (JV), Marija Golubeva (A/P), Regīna Ločmele (S), Nauris Puntulis (VL), Ilmārs Dūrītis (A/P), Andrejs Judins (JV), Gatis Eglītis (JKP), Imants Parādnieks (VL). Politiķus balvai izvirzīja Sieviešu sadarbības tīkla dalīborganizācijas.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri