Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Mūsu iniciatīvas "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm" ieviešanai nepieciešamā rīcība

11. oktobrī Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pārrunāja pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm" ieviešanai nepieciešamo rīcību.Mūsu priekšlikums - visās izglītības iestādēs nodrošināt higiēnas preču pieejamību, kā arī nogādāt maznodrošinātajās ģimenēs meitenēm un sievietēm higiēnas preces kā atbalstu papildus pārtikas pakām ,un jau šobrīd nodošinātajām higiēnas precēm.

LM Parlamentārais sekretārs-Reinis Uzulnieks un LM valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite norādīja uz Skotijas pieredzi un tās pārņemšanas iespēju, nodrošinot higiēnas preces ar pašvaldību palīdzību, tai skaitā ar līdzekļu iedalīšanu VARAM budžetā.
Ingrīda Circene norādīja uz nozīmi piešķirt mērķtiecīgu palīdzību un sākt ar prioritārām grupām. Šoreiz prioritārā grupa ir meitenes vecumā no 11-17 gadiem izglītības iestādēs, tostarp profesionālās izglītības iestādēs, kuru skaits pēc CSP datiem ir gandrīz 68 tūkstoši. 
Raivis Dzintars uzsvēra vajadzību atbalstīt kolektīvo iesniegumu, iekļaujot izmaksas, ņemot vērā Skotijas pieredzi un ieplānojot konkrētus nākotnes soļus.
Zane Skujiņa-Rubene, Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas vadītāja, uzsvēra nepieciešamību ministrijām savstarpēji vienoties un grozīt tiesību aktus, lai īstenotu šo iniciatīvu. 
Ramona Petraviča atgādināja, ka, lai gan tiesību akti var tikt grozīti, ir būtiski ieplānot nepieciešamo finansējumu. 
Alīna Gendele uzsvēra, ka higiēnas preču pieejamība ir būtiska ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās, ņemot vērā, ka aptieku tīkla pārklājums nepieciešamo higiēnas preču pieejamību nevar nodrošināt visām. 
Notika kopīga risinājuma meklēšana, un tika izvirzīti konkrēti uzdevumi ministrijām un pašvaldībām:
  •  Izglītības un zinātnes ministrija - precizēt meiteņu skaitu;
  • Veselības ministrija - noteikt higiēnas produktu apjomu un veidus;
  • Labklājības ministrija - izvērtēt īpaša atbalsta iespējas caur Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, kā arī to, cik līdzekļu ir nepieciešami valsts budžetā.
Sieviešu sadarbības tīkls pauž cerību uz politisko gribu 2024. gada rudenī nodrošināt higiēnas preču pieejamību izglītības iestādēs un pilnībā ieviest šo iniciatīvu ar 2025. gadu.
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri