Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Mūsu cilvēki

Valde

INETE IELĪTE

Valdes priekšsēdētāja

Juriste, bērnu un sieviešu tiesību eksperte.

EDĪTE KALNIŅA

Valdes līdzpriekšsēdētāja

Dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību eksperte. Eiropas Sieviešu lobija Valdes locekle. Psiholoģijas doktorante. Pārstāv Latvijas Sieviešu NVO Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejā sieviešu un vīriešu vienlīdzībai.

GUNTA KELLE

Valdes līdzpriekšsēdētāja

Jaunatnes organizāciju apvienības "IMKA Latvija" vadītāja. Jauniešu politikas eksperte. Starpkultūru un dažādības vadības eksperte un trenere. Ikdienā strādā ar mazākumtautību sievietēm.

KRISTĪNE OĻEIŅIKA, Ph.D.

Valdes locekle

Valdē pārstāv jauno un akadēmiski izglītoto sieviešu perspektīvu. Doktora grādu ieguvusi Londonas Universitātes koledžā (University College of London). Pētniece Hārvarda universitātes (ASV) Medicīnas skolā un Bostonas Bērnu slimnīcā, Rīgas Stradiņa Universitātes mācībspēks.

LAILA BALGA

Valdes locekle

Sociālās iekļaušanas eksperte. Izveidojusi Latvijas Pretnabadzības tīklojumu, lai strādātu uz sociālu drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

Padomnieki

INTA POUDŽIUNAS, Dr. psych.

Padomniece un SST pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē

EVIJA MIRĶE, Ph.D.

Padomniece izglītības jautājumos

RIČARDS PIOTROVIČS (RYSZARD PIOTROWICZ), PhD

Profesors

Starptautisko tiesību un cilvēktiesību eksperts Aberistvitas universitātes Lielbritānijā profesors, ar specializāciju imigrācijas jautājumos un cilvēktirdzniecības novēršanā, bijis  Eiropas Padomes GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) komitejas loceklis astoņus gadus, no kuriem četrus gadus pildījis Pirmā viceprezidenta pienākumus.

MALDA AVRAMENKO

Padomniece romu kopienas jautājumos

DACE PAEGLE

Brīvprātīgā darba koordinatore

IVETA DAUGULE, PhD

Padomniece attīstības stratēģijas, kvalitātes un drošas darba vides jautājumos. Viņa ir ieguvusi plašu praktisko darba pieredzi, strādājot veselības aprūpes un izglītības nozarēs. Kā lektore un vadošā pētniece Iveta Daugule ir zināma ar savu spēju apvienot teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem, nodrošinot tādējādi efektīvu mācību procesu un pētniecisko darbu.

ALISA LĀCE

Profesionālās un personīgās izaugsmes padomniece

Sertificēta izaugsmes veicinātāja (koučs), mūžizglītības un tālmācības eksperte, lektore kopš 2011. gada.

AGNESE ČERNAJA

Latvijas vardarbības observatorijas koordinatore
(+371) 27704074

KANDIJA ČOJA (CANDY CHOI)

Iniciatīvas “Sievietes mieram” koordinatore

Daudznozaru starptautiskās mākslas organizācijas "Young Blood Initiative" dibinātāja un direktore, kuratore Honkongā, Londonā, Amsterdamā un Rīgā, sadarbojusies ar organizācijām Vācijā, Dienvidkorejā un Somijā.

Viņas projekti parasti atbilst aktualitātēm un sabiedrības noskaņojumam. Pēdējā gada laikā viņa ir kūrējusi "Be Water" un "Silence is Compliance", atbalstot sociālo kustību Honkongā, un pavisam nesen "Wake Up and Smell the Tear Gas", kas pēta mākslas lomu aktīvismā.

Young Blood Initiative: http://www.youngbloodinitiative.or
Personīgā mājaslapa: https://cargocollective.com/candychoi

INETA KRASTIŅA

Padomniece latviešu tradicionālās kultūras un lietišķās mākslas jautājumos

Tautas lietišķās mākslas studijas "Atkalnis" vadītāja

+371 29108465

JOLANTA MOTE

Padomniece

Psihodrāmas speciāliste, pedagoģe, metodiķe, pedagogu tālākizglītības grupu vadītāja. Ar psihodrāmas metodi Jolanta strādā gan grupās, gan arī individuāli (monodrāmas sesijas). Ir pieredze starptautisku projektu vadīšanā.

EVIJA KRAUZE

Padomniece finanšu pratības jautājumos

SANTA RUŠA

Sociālo mediju eksperte.

Labas gribas vēstnieces

ANITA MUIŽNIECE

Labās gribas vēstniece iniciatīvai "Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm", bijusī izglītības un zinātnes ministre, trīs bērnu māmiņa.

SANTA DIDŽUS

Romu labās gribas vēstniece, Latvijas Leļļu teātra aktrise, vairāku nacionālu un starptautisku profesionālo balvu ieguvēja

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri