Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Mūsu cilvēki

INETE IELĪTE
Valdes priekšsēdētāja
Juriste, bērnu tiesību eksperte. Latvijas pārstāve Eiropā un Eiropas Sieviešu lobija Valdes locekle. Darbojas Latvijas Dzimumu līdztiesības komitejā.
Mob. tālr. (+371) 2949 3300, (+371) 67336543, e-pasts: inete.ielite@sadarbibastikls.lv, Skype: ineteriga


EDĪTE KALNIŅA
Valdes līdzpriekšsēdētāja
Dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību eksperte. Psiholoģijas doktorante. Pārstāv Latvijas Sieviešu NVO Eiropas Komisijas Padomdevēju komitejā sieviešu un vīriešu vienlīdzībai.
Mob. tālr.: (+371) 26468079, e-pasts: edite.kalnina@sadarbibastikls.lv


GUNTA KELLE
Valdes līdzpriekšsēdētāja
Jaunatnes organizāciju apvienības "IMKA Latvija" vadītāja. Jauniešu politikas eksperte. Starpkultūru un dažādības vadības eksperte un trenere. Ikdienā strādā ar mazākumtautību sievietēm.
Mob. tālr.: (+371) 29453656, e-pasts: gunta.kelle@sadarbibastikls.lv


LAILA BALGA
Valdes locekle
Sociālās iekļaušanas eksperte. Izveidojusi Latvijas Pretnabadzības tīklojumu, lai strādātu uz sociālu drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.
Mob. tālr.: (+371) 22311545, e-pasts: laila.balga@sadarbibastikls.lv


KRISTĪNE OĻEIŅIKA
Valdes locekle
Valdē dod jauno un akadēmisko izglītoto sieviešu perspektīvu. Doktora grādu ieguvusi Londonas Universitātes koledžā (University College of London). Pētniece un Rīgas Stradiņa Universitātes mācībspēks.
E-pasts: kristine.oleinika@sadarbibastikls.lv

 

PADOMNIEKI

 

INTA POUDŽIUNAS
Padomniece un SST pārstāve WAVE tīkla Konsultatīvajā padomē
E-pasts: intapo@inbox.lv

 

EVIJA KRAUZE
Padomniece finanšu pratības jautājumos
E-pasts: evija.krauze@sadarbibastikls.lv


DACE PAEGLE
Brīvprātīgā darba koordinatore
Mob. tālr.: (+371) 29128649, e-pasts: dace.paegle@sadarbibastikls.lv

 

RASA SALIŅA
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tālr.: (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@sadarbibastikls.lv

 

JOLANTA MOTE

Padomniece

Psihodrāmas speciāliste, pedagoģe, metodiķe, pedagogu tālākizglītības grupu vadītāja. Ar psihodrāmas metodi Jolanta strādā gan grupās, gan arī individuāli (monodrāmas sesijas). Ir pieredze starptautisku projektu vadīšanā.

Mob. tālr.: 29220932, e-pasts: jolantaklisane@gmail.com

 

MALDA AVRAMENKO
Padomniece romu kopienas jautājumos
Mob. tālr.: (+371) 27066653, e-pasts: malda.avramenko@sadarbibastikls.lv

 

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri