Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Mūsu biedri

 1. Association "Skalbes"/Biedrība "Skalbes"
 2. "Talsi Crisis centre"/ Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs"
 3. "Shelter "Safe House"" / Biedrība "Patvērums "Drošā māja""
 4. Victims  voices (informal group) assoc.member / Vardarbību pārdzīvojušo sieviešu atbalsta grupa (asoc.biedrs)
 5. Association for support of low-income people "Dace" / Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība "Dace"
 6. IMKA Latvia / Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija"
 7. Vidzeme Culture and Art Society "Haritas" / Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "Haritas"
 8. Coalition for Gender Equality of Latvia/ Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
 9. Valmiera District Womens Association/ Valmieras Rajona Sieviešu Apvienība
 10. Anita Gaile Consulting Ltd/ Anita Gaile Consulting SIA
 11. BPW Latvia/Biedrība "Biznesa un profesionālo sieviešu asociācija"
 12. Association of Rural Women/ Latvijas Lauku sieviešu apvienība
 13. Association of Catholic Women/ Latvijas katoļu sieviešu apvienība
 14. Childrens Forum of Latvia/ Latvijas Bērnu forums
 15. Association of Foster Families/ Latvijas audžuģimeņu biedrība
 16. IWO- International Womans Organization / IWO- International Womans Organization
 17. Association of Women with Disabilities "Aspāzija- Ogre"/ Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspāzija" (asoc.biedrs)
 18. Association of Women with Disabilities "Aspazija"/ Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija"
 19. Association of Women with Distabilities "Zvaigzne"/ Jelgavas sieviešu invalīdu  organizācija "Zvaigzne"
 20. EM Consultancy Centre / EM Konsultāciju centrs SIA
 21. Association of Self-Help/ Savstarpējās palīdzības sabiedrība
 22. Association for Family Support "Baltā zvaigzne"/ Apvienība ģimeņu atbalstam "Baltā zvaigzne"
 23. Association "Augstrozes Rūķi"/ Biedrība "Augstrozes Rūķi"
 24. Madona Book Friends Society/ Madonas grāmatu draugu biedrība
 25. Youth Association "Trepes"/ Radošā apvienība jauniešiem "Trepes"
 26. Balvi District Womens Association "Rudzupuķe"/ Balvu rajona sieviešu biedrība "Rudzupuķe"
 27. Society "Our Name"/ Biedrība "Mūsu vārds"
 28. "Magnolia"Varakļāni Parish Womens club/ Varakļānu pagasta sieviešu Klubs
 29. Sustainability partners Ltd/ Sustainability partners SIA
 30. Commercial information company Biznesa komplekss /Komercinformācijas firma Biznesa komplekss SIA
 31. Association "Adult Development Project"/ Biedrība "Pieaugušo izglītības projekts"
 32. Association "Green Meridian"/ Biedrība "Zaļais meridiāns"
 33. Womens Club "Ķeguma saulespuķes"/ Sieviešu klubs "Ķeguma saulespuķes"
 34. Society "Life Force"/ Biedrība "Dzīvesspēks"
 35. Bjorn Solutions LTD/SIA Bjorn Solutions
 36. Sakstagala Parish Womens Club "Īveņa"/ Sakstagala pagaste Sieviešu klubs "Īveņa"
 37. University Women Latvia (assoc.)/ Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu iniciatīvas grupa (asoc.biedrs)
 38. Mentors Group (assoc.)/ Mentoringa grupa (asoc.biedrs)
 39. Association of Medical Women/ Biedrība "Sievietes medicīnā" 
 40. Sāre khetene" - Roma Womens Association/ Latvijas romu sieviešu biedrība "Sāre khetene"
 41. ICT girls (assoc.)/ ICT girls (asoc.biedrs)
 42. Roma Female Mediators Group  (assoc.)/ Romu mediatores (asoc.biedrs)
 43. Association "Woman in transport"  /Biedrība "Sievietes transportā
 44. "Kalniņas konsultācijas" Ltd/ SIA "Kalniņas konsultācijas"
 45. "Ketes māja" Ltd/ Ketes māja" SIA

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (ST) dibināts 2003. gada 24. septembrī. Latvijas sieviešu organizāciju Sadarbības tīkls veidots, lai nodrošinātu koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai un kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī, un kā biedrība reģistrēts 2008. gada 6. oktobrī. ST darbības virzieni: ģimenes politika, uzņēmējdarbība un nodarbinātība, cilvēktiesības, politisko lēmumu pieņemšana un izglītība.

Kopš 2003. gada 12. oktobra ST ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Eiropas Sieviešu lobijs ir sabiedriska organizācija, kura veicina sieviešu iespējas, cīnās pret visa veida vardarbību un vardarbību, kura vērsta pret sievietēm, nodrošina sievietēm pilnīgu savu cilvēktiesību īstenošanu, panākot viņu aktīvu iesaisti sabiedrības un politikas procesu ietekmēšanā. ESL apvieno nacionālās koordinācijas un profesionālās sieviešu organizācijas.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri