Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

LSOST aicina valsts mērogā koordinēt krūts veselības pasākumus

Noslēdzot kampaņu par valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanu, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (LSOST) īpaši Veselības ministram Danielam Pavļutam adresētā vēstulē aicina izveidot Krūts veselības konsultatīvo padomi. Tās mērķis būtu jaunā politikas iniciatīva – valsts finansētas krūts rekonstrukcijas ieviešana. Finansējums krūts rekonstrukcijas programmas atjaunošanai no 2022. gada jau ir pieejams veselības nozares budžetā, tomēr ir nepieciešami koordinēti plānotie nākamie soļi programmas turpmākai ieviešanai un uzraudzībai.

“Sadarbība starp nozaru speciālistiem, institūcijām un nevalstiskajām organizācijām nodrošinātu efektīvu informācijas sniegšanu pacientēm par apmaksātu pakalpojumu un tā pieejamību arī šī brīža COVID-19 pandēmijas apstākļos. Šāda rīcība veicinātu arī valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas līdzekļu izmantojumu atbilstoši plānam un ar maksimālu fokusu uz sieviešu vajadzībām,” uzsver Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla vadītāja.

Viņa norāda, ka darba gaitā – strādājot pie kampaņas par valsts apmaksātas krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanas – tika aktualizētas vairākas problēmas, kuru novēršanai nepieciešama laba koordinācija  -  nepietiekams skrīnings, rindu veidošana, informācija pacientēm par ārstēšanu, diētu, izmeklējumiem, rehabilitāciju, mentālās veselības jautājumiem, arī atbalsta grupu nepieejamība.

LSOST ieskatā Krūts veselības koordinācijas konsultatīvās padomes uzdevumi 2022.-2023.gadā būtu: 

-          Koordinēt programmas ieviešanu, nekavējoties identificējot un novēršot visus šķēršļus – iestādēm, ārstniecības personālam, pacientiem;

-          Identificēt un piesaistīt resursus Latvijā - cilvēkresursus, administratīvos, informatīvos, finanšu, lai maksimizētu krūts rekonstrukcijas programmas ieviešanu;

-          Apkopot informāciju un sniegt priekšlikumus Veselības ministrijai turpmākam darbam.

Padomes izveide būtu pilotprojekts dažādu veselības nozares starpdisciplināro un starpinstitūciju problēmu risināšanai. Šāda padome ļautu iesaistīt visas ieinteresētās puses, izmantot dažādu institūciju pieredzi, labo gribu, iestrādes, kā arī ļautu būtiski uzlabot krūts veselību Latvijā. “Mēs uzskatām, ka šāda Padome būtu jāvada ministrijai sadarbībā ar ārstniecības personām un sieviešu organizācijām. Sieviešu sadarbības tīkls ir gatavs sadarbībai Padomes izveidē,” akcentē I. Ielīte.

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar pacientu organizācijām, ārstiem un medicīnas darbinieku organizācijām, kopā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu jau pērn vienojās par valsts atbalstu krūts rekonstrukcijas mērķprogrammai sākot ar šo gadu. 2022., 2023. un 2024. gada valsts budžetā plānots papildus atvēlēt 662 580 eiro ik gadu, turpinot finansējumu pēc šā perioda beigām kā daļu no valsts veselības budžeta.

LSOST darbu sieviešu interešu aizstāvībā atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina projekta “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” ietvaros.

Par LSOST

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri