Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Līdz 3.martam aicina pieteikt laureātes Sievietes līderes balvai

Lai sniegtu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu, kā arī sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā, Sieviešu sadarbības tīkls izsludina kandidātu pieteikšanu Sievietes līderes balvai. Kopumā šogad tiks piešķirtas sešas balvas – pa vienai Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionos un viena balva diasporas pārstāvei Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs.

“Visā Latvijā ik dienas mēs redzam darbus, kurus veic sievietes – gan sabiedrībā, gan mājās. Viņu ieguldījums ir neatsverams, bet ne vienmēr pietiekami izcelts un novērtēts. Sievietes ar maziem bērniem, sievietes, kuras strādā no mājām, ir visvairāk izjutušas COVID-19 pandēmijas slogu. Galvenokārt tas ir tāpēc, ka lielākā daļa aprūpes un neapmaksāto darbu ir vienmēr gūlušās uz sieviešu pleciem. Pētījumi rāda, ka bērnu aprūpē sievietes pavadījušas ir 62, bet vīrieši 36 stundas nedēļā. Savukārt mājas darbiem sievietes ir atvēlējušas 23, bet vīrieši 15 stundas nedēļā*. Sievietes šai sarežģītajā laikā ir biežāk palikušas bez darba vietas, jo strādāja nozarēs, kas no COVID-19 cieta visvairāk – tūrismā un viesmīlībā, aprūpē, mazumtirdzniecībā, skaistumkopšanā un kultūras jomā. Taču sievietes uzņēmās arvien pieaugušo atbildību, kā arī aktīvi palīdzēja saviem kaimiņiem, kolēģiem, neaizsargātiem sabiedrības locekļiem,” skaidro Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla vadītāja. “Mēs vēlamies pateikties un sniegt atzinību mūsu vidū esošām sievietēm – līderēm, iedvesmotājām. Ar šo gadu vēlamies godināt Latvijas sievietes visos reģionos un ārpus Latvijas, tāpēc vēlamies pasniegt nevis vienu, bet sešas balvas. Balvas pasniegšana notiks šī gada martā, kad pie savām īpašniecēm nonāks sešas Liesmas statuetes ar cerību, ka tās aizdegs ar savu piemēru arī daudzas citas sievietes”.

Sieviešu sadarbības tīkls aicina līdz šā gada 3.martam nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, valsts institūcijas Latvijā, kā arī ES vai EEZ valstīs pieteikt konkursam savas balvas kandidātes. To iespējams izdarīt, aizpildot balvas Sievietei līderei kandidātes anketu, norādot izvirzītās personas ieguldījumu un pamatojumu balvas saņemšanai: 

Anketa un nolikums pieejams>> https://formfaca.de/sm/LHK73wUGj

Balvai iespējams izvirzīt kandidātes, kuras guvušas vērā ņemamus panākumus šādās darbības jomās:

par sieviešu līdzdalības un pārstāvniecības veicināšanu,

- par ieguldījumu sieviešu tiesību aizsardzībā,

- par devumu sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā,

- par sieviešu veselības veicināšanu,

par sabiedrības izglītošanu un digitālās pratības veicināšanu,

- par aktīvu darbu diasporā,

par darbu sabiedrības integrācijā,

par citu sievietēm un sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu.

Organizatori norāda, ka vērtēšanas komisijā, izvērtējot kandidātes, darbosies: Inete Ielīte (SST valdes priekšsēdētāja), Laila Balga (SST valdes locekle, sociālās iekļaušanas eksperte), Mudīte Priede (Latvijas Pašvaldību Savienības ģenerālsekretāre), Evita Zālīte-Grosa (Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre, Saeimas deputāte), Ilze Auzere (baņķiere, finansiste), Baiba Rivža (ekonomiste, profesore), Dace Terzena (žurnāla “Mājas viesis” galvenā redaktore), kā arī divas iepriekšējo gadu balvas ieguvējas - Agita Hauka (Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja) un Dace Paegle (Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgo koordinatore).

Pirmā Gada balva Sievietei līderei tika pasniegta 1997.gada 8.martā. Balvas pasniegšanu organizēja Sieviešu tiesību institūts, kas ir viens no Sieviešu sadarbības tīkla dibinātājiem. Vairākus gadus Balvas organizēšanas procesā iesaistījās arī Sieviešu sadarbības tīkls, kas ar šo – 2022.gadu - pārņem šīs Balvas organizēšanas vadību. Kopš Balvas pirmsākumiem tās būtība ir bijis izcelt un parādīt sieviešu ieguldījumu sabiedrības labā, it īpaši to darbu, kas ir neapmaksāts, bet bez kura Latvija nebūtu iedomājama. Balvas nosaukums 2014. gadā tika papildināts, kad naudas balvu 300 latu vērtībā aizvietoja porcelāna statuete, kurai tika atrasts vārds – Liesma.

Organizatori norāda, ka Balvas pasniegšana notiks šī gada martā, kad pie savām īpašniecēm nonāks sešas Liesmas statuetes ar cerību, ka tās aizdegs ar savu piemēru daudzas citas sievietes.

2022. gada Balvu Sievietei līderei projekta "Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā" ietvaros līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grantu programma "Aktīvo Iedzīvotāju fonds" un sadarbības līguma ietvaros - Labklājības ministrija.

*COVID-19 pandemic is a major challenge for gender equality (europa.eu)

Par Sieviešu sadarbības tīklu

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (saīsināti Sieviešu sadarbības tīkls) ir dibināts 2003. gada ar mērķi nodrošināt koordinētu līdzdalību sieviešu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī kopīgas politikas izstrādei nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Organizācija ir Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija un veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju. Kā biedrība LSOST reģistrēta 2008. gadā. Tajā darbojas 42 organizācijas, kas apvieno 110 organizācijas un vairāk nekā 7 tkst. biedru – fiziskas personas. 2015.gadā LSOST ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, Sieviešu sadarbības tīkla padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri