Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Lelles darbībā (PUPARTE)

14.04.20222.
 
Aicinām pieaugušo izglītotājus piedalīties Sieviešu sadarbības tīkls tiešsaistes darbnīcā! #puparte
"LELLES DARBĪBĀ – TIEŠSAISTES DARBNĪCA" notiks 15. aprīlī plkst. 10.00. Darbnīcas galvenais mērķis ir veicināt dalībnieku attīstību, izmantojot leļļu veidošanu un citas radošas un spēļu metodes. Darbs ar lellēm palīdz attīstīt personīgus stāstus, paust emocijas, vajadzības un domas, risināt jutīgus jautājumus un motivēt pārmaiņām.
Pēc radošās darbnīcas notiks pieaugušo izglītības ekspertu diskusija par to, kā šo metodi izmantot tālākā darbā.
Pasākumi notiek Nordplus atbalstītā projekta "PUPARTE - cilvēki, kurus vieno lelles kā mākslinieciska, reģeneratīva un transnacionāla pieredze" ietvaros.
Reģistrācija šeit: https://saite.lv/GNw
Nepieciešamie materāli - papīrs (vislabāk brūns ietinamais papīrs) 2 loksnes, dažas avīzes, aukla vai lente, stikla burka, līme, šķēres, trīs nelieli priekšmeti.
 
 
21.02.2022.
 
COVID-19 atstāja mūsu kolēģus no Igaunijas un Lietuvas mājās, bet tomēr - trīs valstis kopā - Rīgā. Hibrīdpasākums notiek!!#puparte
 
 
27.11.2021.
 
Viens liels kopīgs darbs padarīts. Nākamais jau plānā! Anna Lindh Foundation#womenpower#puparte
 
 
30.10.2021.
 
Uzsākam apmācības apmācītājiem projektā "Vienoti mākslinieciskā, reģeneratīvā un transnacionālā pieredzē ar lellēm". Latviju pārstāv Gunta Kelle Ineta Krastiņa Inete Ielite un Dace Paegle. Kopā ar Jaunimo Centras "Babilonas"MTÜ MondoCrossing Borders kolēģiem audzējam kapacitāti palīdzēt organizācijām ar jaunām tiešsaistē izmantojamām pieaugušo izglītības metodēm, kas palīdzēs pārvarēt COVID-19 pandēmiju. NordplusEPALE - Adult Learning in Europe#pupartepilsētā Riga, Latvia.
 
 
19.05.20.2021.
 
Pēc Latvijas Annas Lindes fonda tīkla iniciatīvas un Inete Ielite koordinācijā, arvien nostiprinās sadarbība starp Annas Lindes fonda Ziemeļvalstu un Baltijas valstu organizācijām. 2020. un šajā gadā sadarbībā ar kolēģiem no kaimiņvalstīm notika regulāras koordinatoru tikšanās, lai veicinātu savstarpējo sadarbību, kā arī piesaistītu prioritārajiem darba virzieniem papildus līdzekļus. Tika izstrādāti vairāki projekti, no tiem jau viens, kas palīdzēs izmantot digitālās tehnoloģijas ir saņēmis atbalstu no Nordplus Pieaugušo izglītības programmas. Projekta mērķis ir attīstīt jaunu tiešsaistes radošumā balstītu neformālās izglītības metodi nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzētu COVID-19 apstākļos organizācijām un viņu klientiem pārvarēt izdegšanu.
Projekta koordināciju ar visu pušu atbalstu uzņēmās mūsu jaunās, talantīgās kolēģes Silvia Grandi un Catalina Salas no Crossing Borders, projektā attīstīsim mūsu pieredzējušās kolēģes Rolanda West vadībā jaunatnes organizācijā "Babilonas" veiktās izstrādes, jaunas zināšanas gaidām no MTÜ Mondo un Kristi Ockba. Sieviešu sadarbības tīkls nodrošinās zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, tālmācībā, kā arī atbildēs par tālāko projekta rezultātu izplatīšanu plašākā valstu lokā. Paldies Valsts izglītības attīstības aģentūra un īpaši Linardam Deidulim, Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākajam projektu vadītājam par semināriem un konsultācijām projekta izstrādes un iesniegšanas procesā. #puparteDalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri