Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls aicina pieteikt kandidātus Dzimumu līdztiesības balvai

Biedrība aicina kolēģus NVO sektorā nominēt pašvaldību politiķes un politiķus Dzimumu līdztiesības balvai, iesniedzot pieteikumus līdz 2021. gada 23. aprīlim šeit  saite uz anketu.  

Balva tiek pasniegta sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību Savienību, tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības un ANO Konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām. Dzimumu līdztiesības balva šogad pašvaldību politiķiem tiks pasniegta jau trešo reizi, un tā tradicionāli tiek pasniegta pirms pašvaldību vēlēšanām.

Latvijas nevalstiskās organizācijas aicinātas nominēt politiķus, kas ieguldījuši darbu un pašvaldības līdzekļus, lai mazinātu COVID-19 ietekmi, sniedzot palīdzību sievietēm, ģimenēm ar bērniem, nodrošinājuši atbalstu īpaši neaizsargātām grupām (cilvēki ar invaliditāti, jaunās māmiņas, pirmspensijas un pensijas vecuma sievietes, romi u.c.), lai īstenotu veselības veicināšanas pasākumus, it īpaši sievietēm, veicinātu vardarbības pret sievietēm un bērniem mazināšanu, ģimenei draudzīgas infrastruktūras attīstību, veicinājuši sieviešu līdzdalību un pārstāvniecību sabiedrības dzīvē, veicinājuši sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu, darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri