Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Latvijas pieredze darbā ar romu sievietēm tiek izcelta Slovākijā

Sieviešu sadarbības tīkla pieredze darbā ar romu sievietēm pēc Eiropas Dzimumu līdztiesības alianses rekomendācijas tika prezentēta kā viena no divām labajām praksēm Slovākijas Karpatu fonds.

Minētais fonds uzsāk atbalstu romu programmām no līdzekļiem, kas piešķirti ar Norvēģijas un EEZ finanšu instrumenta atbalstu.  

Tiešsaistes konferencē šā gada 4. aprīlī “Spēju veidošanas un nodarbinātības programma sievietēm no marginalizētām romu kopienām” piedalījās valsts un pašvaldību pārstāvji, kā arī romu sievietes. Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte un tīkla padomniece, romu mentore Malda Avramenko kopīgi prezentēja darbu ar romu kopienu Ventspilī un pasākumus un projektus, ko romu sieviešu atbalstam īsteno mūsu tīkls.

Mūsu pieredze tika atzīta par iedvesmojošu un tīkla pārstāves un romu sievietes uzaicinātas šogad pieredzes apmaiņas vizītē uz Slovākijas austrumu daļas pilsētām.

Prezentācijas sākums: 3:37:36 min

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri