Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Latvijas nominācija Eiropas Gada sievietes balvai 2020

Esam nominējuši Maldu Avramenko, Romu mediatori Ventspilī, Eiropas Gada sievietes balvai 2020.

Malda Avramenko veic romu mediatora funkcijas – ir starpnieks starp savu tautiešu vajadzībām un iestāžu pretimnākšanu vai norobežošanos. Ar savām zināšanām, pieredzi, neatlaidību, ieklausoties romu vajadzībās un sadarbības prasmēs viņa ir panākusi būtisku progresu darbā ar Romu ģimenēm un bērniem Ventspilī. Ar skolu vadību, sociālo pārvaldi un pārējām iestādēm ir izveidojusies laba sadarbība – Maldu Avramenko Ventspilī respektē. Malda kā uzvilkts pulkstenis precīzi, lietišķi un neatlaidīgi cenšas no bezcerības izvilkt vismaz romu bērnus, ja lielajiem vairs nevar palīdzēt. Viņas sniegtais atbalsts aizsniedz vismaz 45 romu ģimenes, katrā 4-5 bērni. Covid-19 laikā viņa nodrošināja datorus mācību procesam 30 romu ģimenēm ar bērniem. Viņa nebaidās iet tur, kur pat policisti izvēlas neiet, un nekalpo burtam, bet strādā pēc sirdsapziņas. Viņas darba diena nebeidzas arī sestdien vai svētdien. Augsta taisnīguma izjūta viņā apvienojas ar neatlaidību un principialitāti. Malda ir virzītājspēks, lai taptu romu sieviešu un meiteņu nevalstiska organizāciju viņu interešu aizstāvībai. 

Eiropas Gada sievietes balvu katru gadu pasniedz Eiropas Kustība un Eiropas Sieviešu lobijs, lai godinātu sievietes, kas cenšas iedzīvināt Eiropas vērtības un aizstāv sieviešu tiesība savā profesionālajā darbā vai privāti. 

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri