Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Latvijas ekspertīze uzmirdz starptautiskā līmenī

Balstoties uz pētījumu, ko veica pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā, Starptautiskais Vēlēšanu sistēmu fonds (International Foundation for Electoral Systems (IFES))  veido jaunu sadarbības tīklu ar īpašu mācību un karjeras attīstības programmu sievietēm vēlēšanu komisijās -  Eiropas reģionālo tīklu sieviešu iespēju palielināšanai vēlēšanās*.

No Latvijas pētījumā piedalījās Tatjana Kastēna, Centrālas vēlēšanu komisijas Starptautiskās sadarbības vecākā speciāliste un,  pēc Centrālās vēlēšanu komisijas aicinājuma - Inete Ielīte, SST valdes priekšsēdētāja.

Divu dienu programmas Atklāšanas pasākumā Prāgā, Čehijā, vadīja IFES ekspertes no Amerikas Savienotajām valstīm un pieredzē dalījās divas Latvijas pārstāves – Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa un Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, kā arī Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas vadošā speciāliste un Dzimumu līdztiesības padomes sekretāre Kristina  Tolordava, kura pirms vairākiem gadiem gada garumā stažējās biedrībā  “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”. Pasākumā piedalījās Centrālo vēlēšanu komisiju vadītājas, vietnieces, vadošās speciālistes no deviņpadsmit Austrumu un Centrāleiropas valstīm, Austrumu partnerības un Balkānu valstīm. Programmu finansē USAID.

Sievietes, kuras strādā vēlēšanu komisijās Austrumeiropā un Austrumu partnerības valstīs norādīja sekojošus izaicinājumus pie kuru novēršanas būtu jāstrādā:
 
- darba un privātās dzīves apvienošana,
- sieviešu nepietiekama pārstāvība,
- dzimumu stereotipi (ko drīkst/nedrīkst, var/nevar sievietes),
- nepietiekamas iespējas paaugstināt kvalifikāciju,
- mentoru trūkums.

*Regional Europe Network for Empowering Women in Elections (RENEWE)

 © IFES 2022

Dalība RENEWE darba grupā, Prāgā

Balstoties uz pētījumu, ko veica pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā, Starptautiskais Vēlēšanu sistēmu fonds (International Foundation for Electoral Systems (IFES)) veido jaunu sadarbības tīklu ar īpašu mācību un karjeras attīstības programmu sievietēm vēlēšanu komisijās - Eiropas reģionālo tīklu sieviešu iespēju palielināšanai vēlēšanās (Regional Europe Network for Empowering Women in Elections (RENEWE)). No Latvijas pētījumā piedalījās Tatjana Kastēna, Centrālas vēlēšanu komisijas Starptautiskās sadarbības vecākā speciāliste un, pēc Centrālās vēlēšanu komisijas aicinājuma - Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja. © IFES 2022
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri