Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Kopā ar veselības ministri spriež par plānotajiem pasākumiem veselības nozares pilnveidei

Sociālo un darba lietu komisija un NVO partneri, tai skaitā Sieviešu sadarbības tīkls, šā gada 18.janvārī tikās ar veselības ministri Līgu Meņgelsoni un ministrijas pārstāvjiem.

Tikšanās mērķis bija apspriest prioritāros pasākumus veselības nozarē, tostarp onkoloģijas jomā, paliatīvo un hospisa aprūpi, kā arī par atalgojumu nozarē nodarbinātajiem.

Tikšanās gaitā Sieviešu sadarbības tīkls izteica konkrētus priekšlikumus:
 
1) pārskatīt procesus, tai skaitā uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem izveidot vienotu rindu, lai pacients var atrast ātrāko pieejamo speciālistu un izmeklējumu, izvērtēt, kur bez līdzekļu ieguldījuma procesus var sakārtot iestādēs, kas sniedz pakalpojumus;
 
2) atvērt ministriju sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un zinātniekiem, nekavējoties atjaunot NVO dalību Mātes un bērna veselības konsultatīvajā padomē, kā arī iesaistīt kompetentās NVO un universitātes IKT risinājumu darba grupā;
 
3) veidot stipru starpinstitūciju sadarbību - vardarbības novēršanā, māsu izglītības nodrošināšanai, sieviešu ar invaliditāti un citos jautājumos.
 
Detalizēti priekšlikumi, tai skaitā par krūts veselības darba grupu un sieviešu veselību kopumā tiks iesniegti ministrijai rakstiski.
 
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri