Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Kapacitātes celšana

Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru uzsāk komercdarbības kursu nevalstiskajām organizācijām

Lai mazinātu COVID-19 epidēmijas ietekmi un stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību un iedrošinātu attīstīt uzņēmējdarbību, īstenojot paša radītu biznesa ideju 2021. gada 19. janvārī pulksten 17.00 platformā Zoom ar ievadsemināru tika uzsākts īpašs komercdarbības tiešsaistes kurss.
 
Kursa saturs radīts Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centrā sadarbībā ar ar Apvienotās Karalistes uzņēmumu “Cable & Wireless” un Tartu Universitāti. Kopā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu tas papildināts un pielāgots nevalstisko organizāciju un to klientu vajadzībām, kā arī norisei sociālās distancēšanās apstākļos.
 
Mācības noritēja desmit nedēļas, sešas nedēļas dalībniekiem piedaloties semināros otrdienās no pulksten 17.00 līdz 19.00  Zoom platformā, kā arī sev vēlamā laikā individuāli apgūstot zināšanas 2-4 stundas ik nedēļu no materiāliem e-studiju vidē Moodle un diskutējot ar citiem kursa dalībniekiem un ekspertiem. Biznesa idejas mēneša garumā var attīstīt individuāli un pāros.
 
Kursi bija bezmaksas, ar Annas Lindes fonda finansējuma atbalstu.
 
Lai uzzinātu vairāk par mācībām, ieskaties šeit<<

 

 

Labklājības ministrija un finanšu institūcijas novērtē uzņēmējdarbības kursa noslēguma darbus

 2021. gada aprīlis
 
Uzņēmējdarbības kursu apguvušie nevalstisko organizāciju pārstāvji prezentē savus biznesa plānus Labklāības ministrijas Jurim Cebulim, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājam un  Jolantai
Priedniecei - AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" Sociālās uzņēmējdarbības daļas projektu vadītājai. Savā pieredzē dalījās Ieva Raubiško D.Phil., sociālās uzņēmējdarbības bēgļiem uzņēmuma veidotāja, par savu pieredzi sociālā uzņēmuma izveidē, darbībā, slēgšanā. Ņinas Priedes un Daiņa Oldera, Rīgas Aktīvo senioru alianses pārstāvju, Elīnas Eglītes, Latvijas Mākslinieku savienības pārstāves un Edītes Kalniņas, Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrības pārstāves prezentācijas izpelnījās labus ekspertu vērtējumus.

 

 

 

 

Top jauns starptautisks kultūras projekts stereotipu mazināšanai 

2020.gada augusts

Sadarbojoties mūzikas ekspertiem Santai Treilībai un Jānim Treilībam ar romu organizācijām trijās Baltijas valstīs, top jauns starptautisks projekts iepazīstināšanai ar romu kultūru. Izveidota projekta darba grupa un plānots iesniegt pieteikumu ES programmā “Eiropa pilsoņiem”.
Romi dzīvo daudzās Eiropas un Vidusjūras valstīs, katrā valstī ir īpašas, neatkārtojamas kultūras tradīcijas, ar kurām partneri vēlas iepazīstināt, lai pārvarētu stereotipus par ceļojošām tautām un par romiem.
 

 

Trīs valets sievietes piedalās radošajā darbnīcā

2020. gada jūlijs 
 
Lai veicinātu sadarbību un attīstītu radošumu, tīkla kapacitātes celšanas pasākuma ietvaros notika radošā darbnīca, kuru vadīja Tautas mākslas studijas “Atkalnis” vadītāja Ineta Krastiņa un Dace Paegle. Dalībnieces no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, Lietuvas un Igaunijas varēja iepazīt gan keramikas apgleznošanas noslēpumus, gan izveidot rotaslietas, pamatojoties uz kultūras tradīcijām. Visi darinājumi tika izstādīti publiskai apskatei un pēc semināra beigām dalībnieces tos varēja paņemt sev līdzi.
 
 
 
 
 
Annas Lindes fonds izsludina grantu konkursu

2020.gada maijs

Annas Lindes fonds ir izsludinājis projektu konkursu ar noslēguma termiņu 28. maijā, kurā trijos virzienos paredzēts atbalstīt 30-35 projektus par 1 710 000 eiro. Annas Lindes fonds atbalsta tikai daudzpusējus projektus, kuru pamatā ir partnerības formula 1+1, ar vismaz vienu partneri no kādas no Eiropas valstīm un vismaz vienu partneri no kādas Vidusjūras dienvidu reģiona valsts, iesakot tomēr veidot plašākas partnerības ar vismaz trim organizācijām no vismaz trim valstīm. Annas Lindes fonds atbalsta sava plašā 42 valstu partnerības tīkla organizācijas. Visa informācija par grantu konkursu atrodama šeit: https://www.annalindhfoundation.org/grants.
 
 
Pieejama rokasgrāmata par starpkultūru saskarsmi un pilsoniskumu Eiropas un Vidusjūras reģionā
 
2019. gada jūnijs
 
Annas Lindes Rokasgrāmata par starpkultūru saskarsmi un pilsoniskumu Eiropas un Vidusjūras reģionā ir pirmā šāda veida rokasgrāmata, ko izstrādājuši Vidusjūras reģiona un Eiropas pedagogi. Tas ir instruments, ar ko atbalstīt jauniešu mācīšanos, koncentrējoties uz zināšanām un prasmēm, lai aktīvi piedalītos pilsoniskajā dzīvē vietējā un starptautiskā līmenī. Rokasgrāmata aptver gan starpkultūru pilsoniskuma apguves teorētiskos, gan praktiskos aspektus, tostarp praktiskus gadījumus no visa Vidusjūras reģiona. Rokasgrāmata pieejama angļu valodā šeit: https://www.annalindhfoundation.org/get-involved/citizenship-handbook
 
 
Latvija strādā kopā ar Ukrainu  sieviešu ekonomisko jautājumu risināšanai
 
2019. gada maijs
 
Zvieddrijas instūta projekta “ArtGora” ietvaros uzsāktā sadarbība tiek turpināta starp sieviešu organizācijām Latvijā un organizāciju "Poruch“ Kijevā, sadarbībā iesaistot Rīgas Tehnisko universitāti un Kijevas Nacionālo ekonomikas universitāti. Asociētā profesore Marija Tiščenko vada brīvprātīgo kustību, kas sniedz palīdzību, tai skaitā psiholoģisko, ģimenēm un bērniem, pārvietotām personām un bēgļiem. Puses kopīgi strādā, apmainoties pieredzē tehnoloģiju izmantošanā. Tika iesniegts sadarbības projekts Ārlietu ministrijas attīstības projektu grantu konkursā.
 
 
Zviedrijas Annas Lindes fonda tīkls kopā no Latvijas tīklu izstrādā projektus dzimumu līdztiesības un radošuma jomā
 
2018. gada septembris
 
Lai turpinātu un attīstītu sadarbību Zviedrijas Annas Lindes fonda tīkla kooridinatore Raša Šābana sadarbībā ar Zviedrijas un Latvijas organizācijām izstrādāt projektu Zviedrijas institūtam. Vairāku mēnešu darba rezultātā tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums “ArtGora” projeta , kurā tika paredzēta deviņu valstu pārstāvju no sieviešu un mākslas organizāciju foruma Rīgā, kas arī saņēma finansējumu.
 
 
 
Trīs Baltijas valstu un Zviedrijas Annas Lindes fonda tīklu sieviešu organizācijas tiekas Rīgā
 
2018. gada janvāris 
 
Lai veicinātu savstarpēju iepazīšanos un sadarbību, zināšanu pārnesi un jaunu savstarpēju sadarbības projektu izstrādi Annas Lindes fonda tīklu kapacitātes celšanai dzimumu līdztiesības jautājumos, Latvijas Annas Lindes fonda tīkla vadība sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti piesaistīja  līdzekļus no Nordplus programmas. Pasākuma ietvaros notika vizīte Zviedrijas vēstniecībā, kur dalībnieki tikās un diskutēja par sadarbību starpkultūru dialoga veidošanai Eiropas un Vidusjūras reģionā ar V.E. Zviedrijas vēstnieci Anniku Jāganderi.
 
Seminārā dalībnieki no nevalstiskajām organizācijām apzināja savu  pieredzi starpkultūru dialogā, sieviešu jautājumos un kultūras jomā, izstrādāja projektu idejas, attīstīja tās un prezentēja projektu finansētājiem - - ERASMUS+ Jaunatnes programmu, programmu “Radošā Eiropa”, Eiropa pilsoņiem kontaktpunktu pārstāvjiem, kas izvērtēja iesniegtos priekšlikumus.

Notika radošas darbnīcas un tika sniegti priekšnesumi.Stratēģijas izstrāde Annas Lindes fonda Latvijas tīklam kopā ar Ineti Ielīti

04.03.2024
Lasīt vairāk

Šogad ir 22. jubilejas gads Kanāriju salu starptautiskajam mūzikas festivālam "Universong" - aicinām piedalīties!

03.11.2023
Lasīt vairāk

Moreno institūts Latvijā izstrādājis jaunu materiālu pieaugušo apmācībai

Ir izstrādāts jauns materiāls pieaugušo apmācībai - ar jaunām metodēm un sociometriju apmācības procesā.
27.09.2023
Lasīt vairāk

Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centru uzsāk komercdarbības kursu nevalstiskajām organizācijām

Lai mazinātu COVID-19 epidēmijas ietekmi un stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību un iedrošinātu attīstīt uzņēmējdarbību, īstenojot paša radītu biznesa ideju 2021. gada 19. janvārī pulksten 17.00 platformā Zoom ar ievadsemināru tiks uzsākts īpašs...
11.01.2021
Lasīt vairāk

Notiks mācības jaunatnes organizāciju pārstāvjiem

Esi domājis par sadarbību jaunatnes jomā Eiropas-Vidusjūras (EuroMed) reģionā? Ir idejas un labprāt tās īstenotu ar motivētiem partneriem? Vēlies vairāk uzzināt par dažādām finanšu programmām, kas atbalsta sadarbības iniciatīvas EuroMed reģionā? Prie...
25.02.2022
Lasīt vairāk
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri