Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Izvēlētas Eiropas Sieviešu tīkla pret vardarbību konsultatīvās padomes pārstāves no Latvijas

Latvijas biedru organizācijas Eiropas Sieviešu tīklā pret vardarbību (WAVE) nominējušas un izvērtējušas kandidātes darbam konsultatīvajā padomē. Dr.psych. Intu Poudžiunas, klīnisko psiholoģi, psihoterapijas speciālisti, supervizori un Rīgas Stradiņa universitātes docētāju, Sieviešu sadarbības tīkla padomnieci, aizvietos un kopā ar viņu strādās Mag. psych. Santa Laimiņa, biedrības “Skalbes” Noziegumos cietušo atbalsta tālruņa vadītāja.

Sieviešu sadarbības tīkla (SST) valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte norāda, ka “ arvien paplašinās WAVE dalīborganizāciju loks Latvijā, jo biedrībai “Skalbes” un Sieviešu sadarbības tīklam šogad pievienojās “Centrs Marta”. Priecājamies strādāt kopā un iesaistīt Eiropas tīklā vairāk biedru”.

 

Konsultatīvā padome atbalsta Eiropas tīklu politiku un darbības virzienu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā. Tā sastāv no viena delegāta un viena līdzdelegāta (aizstājēja) no katras valsts. Delegātus un līdzdelegātus ieceļ attiecīgās valsts dalīborganizācijas uz diviem gadiem.

 

Vairāk informācijas par Eiropas tīklu šeit: https://wave-network.org/

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri