Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Īstenots seminārs romu sievietēm

40 dalībnieces tikās Rīgā ar mērķi izveidot plašāku sadarbības tīklu, lai veicinātu romu sieviešu kapacitātes stiprināšanu Baltijas valstīs, tai skaitā izmantojot digitālās tehnoloģijas, un iesaistīt Latvijas un Lietuvas romu sievietes dialogā un sadarbībā praksē ar sieviešu organizācijām. Seminārs notika ar Kultūras ministrijas atbalstu un ir līdzfinansēts ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros.

https://www.km.gov.lv/lv/integracija-un-sabiedriba/romi/projekti-un-pasakumi/latvijas-romu-platforma-iii/seminars-romu-sieviesu-kapacitates-stiprinasanai-un-lidzdalibas-veicinasanai#gsc.tab=0

Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri