Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Inete Ielīte un Evelīna Budiloviča piedalījās Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā rīkotā sanāksmē

Sanāksmes ietvaros notika tikšanās ar Latvijas satiksmes ministru Kasparu Briškenu.
Tikšanās laikā tika akcentētas stratēģiskās pārmaiņas Latvijasekonomikā, loģistikā un transporta nozarēs. Diskusijā galvenā uzmanība tika pievērsta valsts rietumu savienojumu uzlabošanai, akcentējot multimodālās savienojamības nozīmi un Latvijas transporta infrastruktūras integrāciju plašākā Eirāzijas transporta sistēmā.
Savukārt Biedrības “Sievietes transportā” pārstāves aktualizēja jautājumu par sieviešu iesaisti transporta nozarē sadarbībā ar Satiksmes ministriju.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri