Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Iesniegts viedoklis par tēmām: Inovācijas un tehnoloģiskās pārmaiņas, izglītība digitālajā laikmetā

Šodien, 2.augustā, Sieviešu sadarbības tīkls iesniedza savu viedokli kolēģēm Ņujorkā par nākamā gada Sieviešu statusa komisijas 67. sēdes prioritāro tēmu - Inovācijas un tehnoloģiskās pārmaiņas, kā arī izglītība digitālajā laikmetā.

Tā mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu visām sievietēm un meitenēm - augstākas digitālās prasmes, vairāk zināšanu meitenēm un sievietēm par drošību internetā, labāku internetu visos Latvijas novados, labākas tehnoloģijas sieviešu organizācijām, pielāgotus iespējas visām sievietēm.
 
Aicinām arī Jūs izteikt savu viedokli šeit:
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri