Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

Godinām un apsveicam izcilas Latvijas sievietes.

Godinām un apsveicam izcilas Latvijas sievietes, kuru darbu un ieguldījumu novērtē sadarbības partneri, organizācijas, pašvaldības un līdzcilvēki.

Šīs sievietes ir īsta lepnums un iedvesma mums visiem. Viņu darbi un centieni veicina sieviešu lomu un iesaistīšanos sabiedrībā, un mēs paužam cieņu par viņu paveikto. Lai mūsu sadarbība turpinās un mēs kopīgi veicinām sieviešu lomu stiprināšanu un vienlīdzību sabiedrībā!

Mūsu sieviešu sadarbības tīklā godinām un apsveicam izcilas Latvijas sievietes, kuru darbu un ieguldījumu novērtē sadarbības partneri, organizācijas, pašvaldības un līdzcilvēki. Šīs sievietes ir spilgts piemērs mūsu sabiedrībai un kalpo par iedvesmu un motivāciju visiem.

Labklājības ministrijas vadītāja Evika Siliņa ir izrādījusi izcilību un aizrautību savā darbā, nodrošinot labklājības jomā būtiskus uzlabojumus. Viņas devums un vadība ir nenovērtējams, un mēs izsakām cieņu par viņas ieguldījumu.

Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Gints Kaminskis ir aktīvi darbojies, veicinot pašvaldību attīstību un stiprinot sadarbību starp dažādām vietējām pašvaldībām. Viņa vadība un centieni ir būtisks faktors mūsu valsts attīstībā.

Inete Ielite, mūsu tīkla biedre, ir izcili strādājusi un atbalstījusi sievietes un viņu darbu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Mēs paužam apbrīnu par viņas centieniem un aktīvo lomu sieviešu ievērojamās darbības veicināšanā.

Mūsu dzīves un likteni veido cilvēki, ar kuriem sastopamies, un mēs priecājamies, ka mums ir tik daudz izcilo sieviešu, kuras ietekmē un maina pasaules.

  • Aina Edīte Balaško no Latvijas Vācu savienības
  • Larisa Jaņina no biedrības "Krievu balss Latvijai"
  • Sanita Reinsone no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta
  • Ieva Roze no Ādažu novada sociālā dienesta, 
  • prof. Zanda Rubene no Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
  • Roksana Rudeviča no ROMU KULTŪRAS CENTRA/ Romu Vēstures un Mākslas Muzeja
  • Iveta Sūna, Latviešu biedrību apvienība Lielbritānijā (LCAinUK), D Ziesma T Eteris, Pasaules Latviešu Amatieru Teātra savienība, Vidzemē
  • Iveta Parravani, Debesmanna.com
  • Dace Grīnberga, Biedrība "Aspazija", Ogre
  • Jeļena Ziemele, biedrība “Pieaugušo attīstības projekts”.

Visas šīs sievietes ir ļoti ievērojamas un pazīstamas savās jomās.

Šīs sievietes ir īsts lepnums un iedvesma mums visiem. Viņu darbi un centieni veicina sieviešu lomu un iesaistīšanos sabiedrībā, un mēs paužam cieņu par viņu paveikto. Lai mūsu sadarbība turpinās un mēs kopīgi veicinām sieviešu lomu stiprināšanu un vienlīdzību sabiedrībā!

Mūsu sieviešu sadarbības tīklā godinām un apsveicam izcilas Latvijas sievietes, kuru darbu un ieguldījumu novērtē sadarbības partneri, organizācijas, pašvaldības un līdzcilvēki.

Šīs sievietes ir īsts lepnums un iedvesma mums visiem. Viņu darbi un centieni veicina sieviešu lomu un iesaistīšanos sabiedrībā, un mēs paužam cieņu par viņu paveikto. Lai mūsu sadarbība turpinās un mēs kopīgi veicinām sieviešu lomu stiprināšanu un vienlīdzību sabiedrībā!
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri