Mājaslapa šobrīd ir izstrādes stadijā un informācija tiek papildināta
Burtu izmērs
100% 150% 200%
Sieviešu organizāciju koordinācija
Latvijā - Eiropai un pasaulei

"EuroMeSCo Euromed Survey" rezultāti par sociālā taisnīguma un iekļaušanas veicināšanu

"EuroMeSCo Euromed Survey" rezultāti par sociālā taisnīguma un iekļaušanas veicināšanu Vidusjūras reģionā ir  pieejami!
Arī Sieviešu sadarbības tīkls- mūsu biedrs Latvijā, piedalījās šajā pētījumā.
IEMed
Pēc rūpīgas apstrādes un gandrīz 400 respondentu aptaujas analīzes mēs ar prieku parādām rezultātus. 
 
Galvenie secinājumiem, kas izceļ galvenos izaicinājumus un sadarbības prioritātes saistībā ar sociālās dimensijas Jauno Vidusjūras programmu:

  • ES-VSPK sadarbības prioritāte ir veicināt iekļaujošāku ekonomiku, lai pārvarētu COVID-19 radītos sociāli ekonomiskos izaicinājumus, pēc tam sekos korupcijas apkarošana.
  •  ES-VSPK sadarbības prioritātēm vajadzētu apvienot finanšu ekosistēmas uzlabošanu, kapacitātes veidošanu un sabiedrisku politiku veicināšanu sociālās ekonomikas labā.
  •  Reģionālie (Magriba-Mašreka) un dzimuma (vīrieši-sievietes) sadalījumi rāda atšķirīgu modeli, izvērtējot izaicinājumus dzimumu līdztiesības jomā.
  • Bezdarbs darba perspektīvu trūkums tiek uzskatīts par galveno izaicinājumu, veicinot aktīvu jaunatnes iesaisti. Tomēr rezultātu sadalījums pēc Magriba un Mašrieka rāda dažādu uztveri par jauniešiem saskarošajiem izaicinājumiem.
  • Trūkstošo digitālo prasmju apvienojums ar digitālās infrastruktūras trūkumiem tika identificēts kā galvenie digitālās pārejas izaicinājumi.
  • Attiecībā uz konkrētiem pasākumiem ES-VSPK sadarbībai, lai veicinātu iekļaujošu zaļo pāreju, respondenti uzsvēra informēšanu, zaļās partnerības un zaļās tehnoloģiju pārnešanu.
Attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām respondenti prioritizē pārtikas sistēmu aizsardzību, attīstot lauksaimniecības nozari un atbalstot vietējās kopienas, lai mazinātu resursu trūkuma izaicinājumus.
Sadarbības prioritātesi vajadzētu īstenot, pievēršot uzmanību skaidrībai, atbildībai un korupcijas apkarošanai.

Visi rezultāti, ieskaitot aprakstošo un kvalitatīvo ziņojumu (arī arābu valodā), ir pieejami aptaujas vietnē.
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri
Dalība starptautiskās organizācijās
Finansētāji
Sadarbības partneri